Parlementaire vragen
PDF 43kWORD 24k
21 oktober 2015
O-000133/2015
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000133/2015
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Charles Goerens, Filiz Hyusmenova, namens de ALDE-Fractie

 Betreft: Bombardement op het ziekenhuis van Kunduz en bescherming van humanitaire hulpverleners

Het bombardement op Kunduz is een onacceptabele tragedie en kan als oorlogsmisdaad worden beschouwd, aangezien de aanval nog werd voortgezet meer dan 30 minuten nadat VS- en NAVO-ambtenaren op de hoogte waren gebracht over de plaats van het bombardement. Bij dit bombardement verloren humanitaire hulpverleners van Médecins Sans Frontières (MSF) het leven terwijl zij hulp boden aan de zwaksten en de meest kwetsbaren in een openbare ruimte (een MSF-ziekenhuis).

In de afgelopen vergaderperiode in Straatsburg kondigde commissaris Stylianides aan dat de behoeften voor extra humanitaire steun snel zouden worden geëvalueerd.

1. Welke concrete maatregelen stelt de Commissie, na een eerste evaluatie, voor om:

– de bescherming van humanitaire hulpverleners te verbeteren (met name veilige en passende toekenning van toegang voor humanitaire hulp, in het bijzonder door middel van adequate humanitaire luchtdiensten);

– een humanitaire corridor te installeren in de provincie Kunduz;

– te zorgen voor adequate verantwoordingsplicht voor de beschermingsmaatregelen alsook voor consequente monitoring van aanvallen tegen humanitaire hulpverleners?

2. Welke initiatieven is de Commissie bereid te nemen om te zorgen voor een onafhankelijk onderzoek naar het bombardement op Kunduz en om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen wegens het verlies aan mensenlevens en de gedeeltelijke vernieling van dit ziekenhuis?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid