Parlamentní otázky
PDF 192kWORD 28k
5. listopadu 2015
O-000139/2015
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000139/2015
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Emma McClarkin, Ashley Fox, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, za skupinu ECR

 Předmět: Situace v odvětví ocelářství

Evropský ocelářský průmysl čelí od finančního krachu v roce 2008 bezprecedentnímu tlaku a v posledních týdnech je jedním z hlavních témat politických debat v různých částech Evropy nutnost rozsáhlého propouštění. Spotřeba oceli v Evropě je stále zhruba o 25 % nižší než před propuknutím krize a situaci snížené poptávky v Evropě dále zhoršily širší, globální výzvy, kvůli nimž se ocelářství ocitá v riskantní pozici.

Přestože tlak na ocelářský průmysl vzniká v důsledku řady rozličných faktorů, jako jsou např. poměrně silné evropské měny a vysoké ceny energií, nelze zároveň pominout, že se toto odvětví potýká s nekalou hospodářskou soutěží a chováním na trhu namířeným proti hospodářské soutěži. V důsledku snižující se domácí spotřeby vzrostl vývoz čínského ocelářského průmyslu v prvním pololetí roku 2015 o 28 %, kdy byl světový trh zaplaven ocelí, která je v zámoří často prodávána se ztrátou. Dochází tak k dramatické destabilizaci globálního trhu s ocelí i obchodních toků, což ohrožuje evropskou výrobu oceli jako takovou, přičemž toto odvětví čítá na 330 000 pracovních míst.

K těmto obtížím lze přičíst i existenci stropu na výši náhrady, kterou mohou vlády poskytnout za nepřímé náklady spojené se systémem EU pro obchodování s emisemi (ETS), jež výrobci elektřiny přenášejí do cen, což znamená, že jakýmkoli nákupem elektřiny ocelárny rovněž hradí díl nákladů systému ETS.

– Sleduje Komise bedlivě stávající antidumpingová opatření týkající se Číny s ohledem na jejich případné rozšíření, pokud by bylo prokázáno rozsáhlé dumpingové a protisoutěžní chování?

– Navázala Komise přímý kontakt s čínskou vládou ve snaze dospět ke smírnému řešení této otázky?

– Může Komise bezodkladně prozkoumat způsoby, jak energeticky náročným odvětvím umožnit mnohem rychlejší zúčtování státní podpory, aby mohla tato odvětví lépe odolávat výše uvedeným dodatečným formám tlaku, jimž čelí?

– Domnívá se Komise, že stávající rámec pro státní podporu je natolik solidní, aby se ocelářské odvětví v EU dokázalo vyrovnat s problémy, s nimiž se v současnosti potýká? Požadují členské státy podrobnější pokyny ohledně toho, jaké zásahy by mohly uplatnit?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí