Процедура : 2015/2935(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000140/2015

Внесени текстове :

O-000140/2015 (B8-1110/2015)

Разисквания :

PV 02/12/2015 - 17
CRE 02/12/2015 - 17

Гласувания :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 184kWORD 26k
10 ноември 2015 г.
O-000140/2015
Въпрос с искане за устен отговор O-000140/2015
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Claude Moraes, от името на Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

 Относно: Положението в Унгария: последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 10 юни 2015 г.
 Отговор по време на пленарно заседание 

На 10 юни 2015 г. Европейският парламент прие резолюция относно положението в Унгария.

В параграф 11 от резолюцията Парламентът настоятелно призова Комисията да „задейства първия етап от рамката на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава и във връзка с това незабавно да започне процес на задълбочено наблюдение по отношение на положението с демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в Унгария, като извърши оценка на евентуално системно тежко нарушение на ценностите, на които се основава Съюзът съгласно член 2 от ДЕС, включваща комбинираното въздействие на редица мерки, които влошават състоянието на демокрацията, на принципите на правовата държава и на основните права, и като направи оценка на възникването на системна заплаха за принципите на правовата държава във въпросната държава членка – заплаха, която би могла да прерасне в недвусмислен риск от тежко нарушение по смисъла на член 7 от ДЕС; отправя искане към Комисията да докладва по този въпрос пред Парламента и пред Съвета преди септември 2015 г.“.

Извърши ли Комисията това задълбочено наблюдение, както настоя Парламентът? Ако не, може ли Комисията да обясни причините, поради които не е дала ход на такова задълбочено наблюдение?

Може ли Комисията да предостави на Парламента оценка на положението с демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в Унгария?

Задействала ли е Комисията рамката в областта на правовата държава, както призова Парламентът, и ако не, може ли да осигури обоснована аргументация защо не е направила това?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност