Postup : 2015/2935(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000140/2015

Předložené texty :

O-000140/2015 (B8-1110/2015)

Rozpravy :

PV 02/12/2015 - 17
CRE 02/12/2015 - 17

Hlasování :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 184kWORD 26k
10. listopadu 2015
O-000140/2015
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000140/2015
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Claude Moraes, za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

 Předmět: Situace v Maďarsku: opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. června 2015
 Odpověď na plenárním zasedání 

Dne 10. června přijal Parlament na svém plenárním zasedání usnesení o situaci v Maďarsku.

V bodě 11 tohoto usnesení Parlament naléhavě vyzval Komisi, aby „aktivovala první fázi rámce EU pro posílení právního státu, a aby proto bezodkladně zahájila proces podrobného sledování stavu demokracie, právního státu a základních práv v Maďarsku, aby zároveň provedla posouzení potenciálně závažných případů porušování hodnot, na nichž je podle článku 2 SEU Unie založena, včetně kombinovaného dopadu řady opatření zhoršujících stav demokracie, právního státu a základních práv, a aby zhodnotila, zda v tomto členském státě nedochází k systémovému ohrožení právního státu, které by mohlo vést ke zřejmému nebezpečí závažného porušování zásad ve smyslu článku 7 SEU“, a požádal Komisi, aby „do září 2015 předložila Parlamentu a Radě zprávu o této otázce“.

Uskutečnila Komise tento proces podrobného sledování, o nějž požádal Parlament? Pokud ne, může Komise zdůvodnit, proč podrobné sledování nezahájila?

Může Komise předložit Parlamentu své hodnocení stavu demokracie, právního státu a základních práv v Maďarsku?

Aktivovala Komise rámec právního státu, jak to požadoval Parlament? Pokud ne, může zdůvodnit, proč tak neučinila?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí