Procedure : 2015/2935(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000140/2015

Indgivne tekster :

O-000140/2015 (B8-1110/2015)

Forhandlinger :

PV 02/12/2015 - 17
CRE 02/12/2015 - 17

Afstemninger :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 6kWORD 24k
10. november 2015
O-000140/2015
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000140/2015
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Claude Moraes, for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

 Om: Situationen i Ungarn: opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 10. juni 2015
 Besvarelse på plenarmøde 

Parlamentet vedtog på plenarmødet den 10. juni 2015 en beslutning om situationen i Ungarn.

I punkt 11 i denne beslutning opfordrede Europa-Parlamentet indtrængende "Kommissionen til at aktivere første trin i EU-rammerne for styrkelse af retsstatsprincippet og derved indlede en øjeblikkelig og dybdegående overvågningsproces vedrørende situationen for demokratiet, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Ungarn og vurdere en potentielt alvorlig, systemisk tilsidesættelse af de værdier, Den Europæiske Union bygger på, jf. artikel 2 i TEU, herunder de kombinerede virkninger af en række foranstaltninger, der forværrer situationen for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder, og vurdere den spirende systemiske trussel mod retsstatsprincippet i denne medlemsstat, som vil kunne udvikle sig til en klar risiko for en grov overtrædelse i artikel 7 i TEU's forstand" og anmodede "Kommissionen om at fremlægge en rapport om dette for Parlamentet og Rådet inden september 2015".

Har Kommissionen gennemført denne dybdegående overvågningsproces, som Parlamentet anmodede om? I benægtende fald, kan Kommissionen da redegøre for årsagerne til, hvorfor en sådan indgående overvågning ikke er blevet gennemført?

Kan Kommissionen forelægge Parlamentet sin vurdering af situationen for demokratiet, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Ungarn?

Har Kommissionen aktiveret rammen for retsstatsprincippet, som Parlamentet opfordrede til, og kan den i benægtende fald komme med et begrundet argument for ikke at have gjort dette?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik