Διαδικασία : 2015/2935(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000140/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000140/2015 (B8-1110/2015)

Συζήτηση :

PV 02/12/2015 - 17
CRE 02/12/2015 - 17

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 180kWORD 26k
10 Νοεμβρίου 2015
O-000140/2015
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000140/2015
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

 Θέμα: Κατάσταση στην Ουγγαρία: συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Στις 10 Ιουνίου 2015, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα στην ολομέλεια για την κατάσταση στην Ουγγαρία.

Στην παράγραφο 11 του εν λόγω ψηφίσματος, το Κοινοβούλιο παροτρύνει την Επιτροπή να «ενεργοποιήσει το πρώτο στάδιο του πλαισίου της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου και την καλεί, συνεπώς, να ξεκινήσει πάραυτα εμπεριστατωμένη διαδικασία εποπτείας όσον αφορά την κατάσταση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ουγγαρία, να αξιολογήσει το ενδεχόμενο σοβαρής συστημικής παραβίασης των θεμελίων αρχών της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΣΕΕ με έμφαση στον συνδυασμένο αντίκτυπο που μπορούν να έχουν ορισμένα μέτρα με τα οποία επιδεινώνεται η κατάσταση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και, τέλος, να εκτιμήσει κατά πόσον επίκειται συστημική απειλή εναντίον του κράτους δικαίου σε αυτό το κράτος μέλος η οποία ενδέχεται να εξελιχθεί σε σαφή κίνδυνο σοβαρής παραβίασης κατά την έννοια του άρθρου 7 της ΣΕΕ» και καλεί την Επιτροπή να «υποβάλει έκθεση επί του θέματος προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν από τον Σεπτέμβριο του 2015».

Έχει διεξαγάγει η Επιτροπή την εν λόγω εμπεριστατωμένη διαδικασία εποπτείας, όπως έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο; Εάν όχι, μπορεί η Επιτροπή να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους δεν ξεκίνησε αυτή την εμπεριστατωμένη εποπτεία;

Μπορεί η Επιτροπή να παράσχει στο Κοινοβούλιο την αξιολόγησή της για την κατάσταση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ουγγαρία;

Έχει ενεργοποιήσει η Επιτροπή το πλαίσιο του κράτους δικαίου, όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο, και, εάν όχι, μπορεί να αιτιολογήσει γιατί δεν το έπραξε;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου