Procedure : 2015/2935(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000140/2015

Ingediende teksten :

O-000140/2015 (B8-1110/2015)

Debatten :

PV 02/12/2015 - 17
CRE 02/12/2015 - 17

Stemmingen :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 6kWORD 24k
10 november 2015
O-000140/2015
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000140/2015
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Claude Moraes, namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

 Betreft: De situatie in Hongarije: follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 10 juni 2015
 Antwoord plenaire 

Op 10 juni 2015 nam het Parlement in de plenaire vergadering een resolutie aan over de situatie in Hongarije.

Het Parlement drong er in paragraaf 11 van die resolutie bij de Commissie op aan "het eerste stadium van het EU-kader voor het versterken van de rechtsstaat te activeren, en daarom onmiddellijk aan te vangen met een diepgravende evaluatie waarmee de toestand waarin de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten in Hongarije verkeren onder de loep wordt genomen en waarbij mogelijke ernstige schendingen worden beoordeeld van de waarden waarop de Unie gebaseerd is, als vastgelegd in artikel 2 VEU, met inbegrip van het gecombineerde effect van een aantal maatregelen die de toestand van de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten verslechteren, en waarbij wordt beoordeeld of in die lidstaat een systemische bedreiging van de rechtsstaat ontstaat, die zou kunnen uitmonden in een duidelijk gevaar voor een ernstige schending in de zin van artikel 7 VEU", en verzocht de Commissie "vóór september 2015 verslag uit te brengen aan het Parlement en de Raad over dit onderwerp".

Heeft de Commissie de door het Parlement aangevraagde diepgravende evaluatie uitgevoerd? Zo niet, kan de Commissie uitleggen waarom ze dat niet heeft gedaan?

Kan de Commissie het Parlement op de hoogte stellen van haar oordeel over de toestand waarin de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten in Hongarije verkeren?

Heeft de Commissie het kader voor de rechtsstaat in werking laten treden, waarvoor het Parlement heeft gepleit, en zo niet, kan ze een gegronde reden geven waarom dat niet is gebeurd?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid