Postup : 2015/2935(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000140/2015

Predkladané texty :

O-000140/2015 (B8-1110/2015)

Rozpravy :

PV 02/12/2015 - 17
CRE 02/12/2015 - 17

Hlasovanie :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 104kWORD 26k
10. novembra 2015
O-000140/2015
Otázka na ústne zodpovedanie O-000140/2015
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Claude Moraes, v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

 Vec: Situácia v Maďarsku: v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015
 Odpoveď v pléne 

Parlament prijal 10. júna 2015 na plenárnej schôdzi uznesenie o situácii v Maďarsku.

V odseku 11 tohto uznesenia Parlament naliehavo vyzval Komisiu, aby „aktivovala prvý stupeň rámca EÚ na posilnenie právneho štátu, a aby preto bezodkladne iniciovala hĺbkový monitorovací proces v súvislosti so situáciou v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv v Maďarsku, v ktorom by hodnotila možné závažné systémové porušovanie hodnôt, na základe ktorých Únia vznikla, ktoré sa uvádzajú v článku 2 ZEÚ, vrátane vplyvu niektorých opatrení zhoršujúcich stav demokracie, právneho štátu a základných práv a posúdenia vzniku systémového ohrozenia zásad právneho štátu v členskom štáte, ktoré by sa mohlo rozvinúť do podoby jasného rizika vážneho porušenia v zmysle článku 7 ZEÚ; žiada Komisiu, aby Európskemu parlamentu a Rade predložila správu o tejto veci do septembra 2015“.

Uskutočnila Komisia tento hĺbkový monitorovací proces, ako o to požiadal Parlament? Ak tomu tak nie je, môže Komisia poskytnúť Parlamentu dôvody, pre ktoré neiniciovala takého hĺbkové monitorovanie?

Môže Komisia poskytnúť Parlamentu svoje posúdenie stavu demokracie, právneho štátu a základných práv v Maďarsku?

Aktivovala Komisia rámec pre právny štát, ako o to požiadal Parlament? Ak nie, môže odôvodniť, prečo tak neurobila?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia