Förfarande : 2015/2935(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000140/2015

Ingivna texter :

O-000140/2015 (B8-1110/2015)

Debatter :

PV 02/12/2015 - 17
CRE 02/12/2015 - 17

Omröstningar :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 99kWORD 24k
10 november 2015
O-000140/2015
Fråga för muntligt besvarande O-000140/2015
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Claude Moraes, för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

 Angående: Situationen i Ungern: uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015
 Svar i kammaren 

Den 10 juni 2015 antog parlamentet en resolution i kammaren om situationen i Ungern.

I punkt 11 i den resolutionen uppmanade parlamentet kommissionen med kraft att ”påbörja den första fasen av EU-ramen för att stärka rättsstatsprincipen och att därför genast inleda en fördjupad övervakningsprocess gällande situationen för demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i Ungern genom att bedöma ett potentiellt systemiskt och allvarligt åsidosättande av de värden som unionen bygger på enligt artikel 2 i EU-fördraget, däribland den kombinerade effekten av ett antal åtgärder som förvärrar läget för demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna, och att bedöma systemhotet mot rättsstatsprincipen i medlemsstaten, vilket kan utvecklas till en tydlig risk för ett allvarligt brott i den mening som avses i artikel 7 i EU-fördraget”, och uppmanade dessutom kommissionen att ”rapportera i detta ärende till parlamentet och rådet före september 2015”.

Har kommissionen genomfört den fördjupade övervakningsprocess som parlamentets efterfrågade? Om så inte är fallet, kan kommissionen förklara varför en sådan fördjupad övervakning inte har inletts?

Kan kommissionen överlämna sin bedömning av situationen för demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i Ungern till parlamentet?

Har kommissionen påbörjat arbetet med ramen för rättsstatsprincipen i enlighet med parlamentets begäran? Om så inte är fallet, kan kommissionen på ett välgrundat sätt förklara varför så inte har skett?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy