Διαδικασία : 2015/2957(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000141/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000141/2015 (B8-1107/2015)

Συζήτηση :

PV 23/11/2015 - 14
CRE 23/11/2015 - 14

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 187kWORD 27k
12 Νοεμβρίου 2015
O-000141/2015
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000141/2015
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Czesław Adam Siekierski, εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

 Θέμα: Νέα στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων 2016-2020
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων 2012-2015 (COM(2012)0006) έλαβε θερμή υποδοχή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς προσδιόρισε έναν σαφή χάρτη πορείας για τις δράσεις που αναλαμβάνονται στον τομέα πολιτικής της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών. Το Κοινοβούλιο εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση για το γεγονός ότι η εν λόγω στρατηγική περιλάμβανε πολλές πτυχές του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου, της 5ης Μαΐου 2010(1).

Το Κοινοβούλιο επιδοκιμάζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής και ενθαρρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα σημεία που παραμένουν σε εκκρεμότητα θα υλοποιηθούν εγκαίρως.

1. Προτίθεται η Επιτροπή να καταρτίσει μια νέα στρατηγική για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων για την περίοδο 2016-2020, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια και η σαφήνεια των επιχειρήσεων που είναι απαραίτητες για την επίτευξη θετικών εξελίξεων στην πολιτική της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων;

2. Προτίθεται η Επιτροπή να προετοιμάσει, ως σημαντικό μέρος της νέας στρατηγικής για την καλή διαβίωση των ζώων, πρόταση για ένα απλοποιημένο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων, όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων 2012–2015(2);

(1) ΕΕ C 81 E, 15.3.2011, σ. 25.
(2) ΕΕ C 349 E, 29.11.2013, σ. 62.

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου