Parlamentarno pitanje - O-000141/2015Parlamentarno pitanje
O-000141/2015

  Nova strategija za dobrobit životinja 2016. - 2020.

  Pitanje za usmeni odgovor O-000141/2015
  upućeno Komisiji
  članak 128
  Czesław Adam Siekierski, u ime Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

  Postupak : 2015/2957(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  O-000141/2015
  Podneseni tekstovi :
  O-000141/2015 (B8-1107/2015)
  Glasovanja :
  Doneseni tekstovi :

  Europski parlament toplo je pozdravio Komunikaciju Komisije o strategiji Europske unije za zaštitu i dobrobit životinja 2012. – 2015. (COM(2012)0006) jer je u njoj utvrđen jasan plan za provedbu mjera u području politike EU-a o dobrobiti životinja tijekom zadnjih pet godina. Parlament je osobito zadovoljan zbog toga što je u tu strategiju uključeno mnogo aspekata iz Rezolucije Parlamenta od 5. svibnja 2010[1].

  Parlament cijeni dosad postignuti napredak te potiče Komisiju da zajamči pravovremenu provedbu mjera koje još nisu provedene.

  1. Hoće li Komisija sastaviti novu strategiju za zaštitu i dobrobit životinja za razdoblje 2016. – 2020. kako bi osigurala kontinuitet i jasnoću operacija nužnih za postizanje daljnjih pozitivnih pomaka u okviru politike EU-a u području dobrobiti životinja?

  2. Hoće li Komisija, kao ključni dio nove strategije za dobrobit životinja, pripremiti prijedlog pojednostavljenog zakonodavnog okvira EU-a za dobrobit životinja, na što je Parlament pozvao u svojoj Rezoluciji o strategiji Europske unije za zaštitu i dobrobit životinja 2012. – 2015. od 4. srpnja 2012.[2]?