Postup : 2015/2957(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000141/2015

Predkladané texty :

O-000141/2015 (B8-1107/2015)

Rozpravy :

PV 23/11/2015 - 14
CRE 23/11/2015 - 14

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 188kWORD 26k
12. novembra 2015
O-000141/2015
Otázka na ústne zodpovedanie O-000141/2015
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Czesław Adam Siekierski, v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

 Vec: Nová stratégia v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na roky 2016 - 2020
 Odpoveď v pléne 

Európsky parlament privítal oznámenie Komisie o stratégii Európskej únie v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat na roky 2012 – 2015 (COM(2012)0006), pretože sa v ňom stanovuje jasný plán opatrení v rámci politiky EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat za uplynulých päť rokov. Parlament osobitne potešila skutočnosť, že táto stratégia prevzala mnohé aspekty uznesenia Parlamentu z 5. mája 2010(1).

Parlament oceňuje doterajší pokrok a nabáda Komisiu, aby zabezpečila včasné vykonanie zatiaľ nesplnených akčných bodov.

1. Navrhne Komisia na roky 2016 –2020 novú stratégiu v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat, aby sa tak zabezpečila kontinuita a jednoznačnosť opatrení nevyhnutných na dosiahnutie ďalšieho pozitívneho vývoja v rámci politiky EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat?

2. Vypracuje Komisia, ako dôležitú súčasť novej stratégie v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, návrh na zjednodušený legislatívny rámec pre oblasť dobrých životných podmienok zvierat, ako o to žiadal Parlament v uznesení zo 4. júla 2012 o stratégii Európskej únie v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat na obdobie rokov 2012 – 2015?(2)

(1) Ú. v. EÚ C 81 E, 15.3.2011, s. 25.
(2) Ú. v. EÚ C 349 E, 29.11.2013, s. 62.

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia