Förfarande : 2015/2957(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000141/2015

Ingivna texter :

O-000141/2015 (B8-1107/2015)

Debatter :

PV 23/11/2015 - 14
CRE 23/11/2015 - 14

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 185kWORD 25k
12 november 2015
O-000141/2015
Fråga för muntligt besvarande O-000141/2015
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Czesław Adam Siekierski, för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

 Angående: En ny strategi för djurs välbefinnande för 2016-2020
 Svar i kammaren 

Kommissionens meddelande om EU:s strategi för djurskydd och djurs välbefinnande 2012–2015 (COM(2012)0006) har välkomnas varmt av Europaparlamentet, eftersom det fastställdes en tydlig färdplan i det för åtgärder på området för EU:s strategi för djurs välbefinnande under de senaste fem åren. Parlamentet gläder sig särskilt åt att många av de synpunkter parlamentet framförde i sin resolution av den 5 maj 2010 införlivades i strategin(1).

Parlamentet uppskattar de framsteg som gjorts hittills och uppmanar kommissionen att se till att de åtgärdspunkter som fortfarande inte uppfyllts genomförs i tid.

1. Kommer kommissionen att utarbeta en ny strategi för djurskydd och djurs välbefinnande för perioden 2016–2020, så att den kontinuitet och tydlighet kan garanteras i verksamheterna, som är avgörande för att EU:s politik för djurs välbefinnande utvecklas ytterligare i positiv riktning?

2. Kommer kommissionen, som en avgörande del av den nya strategin för djurs välbefinnande, att utarbeta ett förslag till förenklad europeisk ramlag för djurs välbefinnande, vilket parlamentet efterlyste i sin resolution av den 4 juli 2012 om EU:s strategi för djurskydd och djurs välbefinnande 2012–2015(2)?

(1) EUT C 81 E, 15.3.2011, s. 25.
(2) EUT C 349 E, 29.11.2013, s. 62.

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy