Процедура : 2015/2981(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000146/2015

Внесени текстове :

O-000146/2015 (B8-1112/2015)

Разисквания :

PV 17/12/2015 - 2
CRE 17/12/2015 - 2

Гласувания :

PV 17/12/2015 - 9.12

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 195kWORD 30k
18 ноември 2015 г.
O-000146/2015
Въпрос с искане за устен отговор O-000146/2015
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Czesław Adam Siekierski, от името на Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Pavel Svoboda, от името на Комисия по правни въпроси

 Относно: Патенти и права на селекционерите на растения
 Отговор по време на пленарно заседание 

Неотдавнашно решение (G2/12 и G2/13) на Разширения апелативен състав на Европейското патентно ведомство прави възможно патентоването на характеристики на растения, включително когато тези характеристики са развити от или могат да бъдат извлечени основно с биологични техники за развъждане. Това решение свидетелства за ограничително тълкуване на член 53, буква б) от Европейската патентна конвенция и затова предполага широки възможности за издаването на патенти, обхващащи сортове растения. Това директно противоречи на изключението за селекционери, обяснено в член 15 от Акта на Международната конвенция за закрила на новите сортове растения от 1991 г. и член 15 от Регламент (ЕО) № 2100/94. Неограничен достъп до биологичен материал е необходим, за да се стимулира новаторската сила на сектора на селекционирането на растителни сортове. Това решение на Европейското патентно ведомство подкопава новаторската способност на сектора на селекционирането на растителни сортове да развива нови сортове и представлява заплаха за производството на храни в световен мащаб и продоволствената сигурност. То ще има негативно влияние върху европейската конкурентоспособност и може да доведе до монополи на хранителния пазар, като се намали разнообразието от продукти, предлагани на потребителите.

Изключително важно е да се балансира законодателството на ЕС (по-специално Директива 98/44/ЕО), за да се изпълнят международните задължения относно правата върху интелектуалната собственост (UPOV) и да се насърчава новаторската конкурентоспособност в рамките на европейския сектор на селекционирането на растителни сортове. Съгласно правило 26 от Регламентите за изпълнение на Европейската патентна конвенция Директива 98/44/ЕО следва да бъде използвана като допълнително средство за тълкуване на приложенията на европейските патенти и патентите, отнасящи се до биотехнологичните изобретения. Пояснение в Директива 98/44/ЕО ще има незабавно действие върху практиката на Европейското патентно ведомство.

1. Запозната ли е Комисията с това, че въпросното решение на Европейското патентно ведомство спъва иновациите, като прави селекционерите зависими от патентопритежателите и следователно ще се отрази на производството на храни в световен мащаб и продоволствената сигурност?

2. В състояние ли е Комисията с изключителна неотложност да направи пояснения по Директива 98/44/ЕО, за да гарантира ефективното освобождаване на видове растения и растителни характеристики от патентоспособност и да се гарантира неограничената употреба на биологичен материал от селекционери, за да се стимулира новаторството, да се гарантират еднакви условия на конкуренция и да се създадат повече възможности за малки и средни предприятия в рамките на сектора на селекционирането на растителни сортове, съгласно изискванията в Резолюцията на Парламента от 10 май 2012 г. относно патентоването на основни биологични процеси(1)?

(1) Приети текстове, P7_TA(2012)0202

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност