Menetlus : 2015/2981(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000146/2015

Esitatud tekstid :

O-000146/2015 (B8-1112/2015)

Arutelud :

PV 17/12/2015 - 2
CRE 17/12/2015 - 2

Hääletused :

PV 17/12/2015 - 9.12

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 92kWORD 26k
18. november 2015
O-000146/2015
Suuliselt vastatav küsimus O-000146/2015
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Czesław Adam Siekierski, Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel
Pavel Svoboda, Õiguskomisjoni nimel

 Teema: Patendid ja sordiaretajate õigused
 Vastus täiskogul 

Euroopa Patendiameti (EPO) laiendatud apellatsioonikomisjoni hiljutise otsuse kohaselt (otsused G2/12 ja G2/13) on võimalik patenteerida taimede iseloomulikke tunnuseid, muu hulgas juhul, kui need iseloomulikud tunnused on aretatud või saavutatavad olemuselt bioloogiliste aretusmeetoditega. Selle otsuse puhul on kitsalt tõlgendatud Euroopa patendikonventsiooni artikli 53 punkti b, mis loob hulganisti võimalusi väljastada taimesortidega seotud patente. See on otseselt vastuolus sordiaretajate erandiga, mida on selgitatud Rahvusvahelise Uute Taimesortide Kaitse Liidu 1991. aastal muudetud konventsiooni artiklis 15 ning määruse (EÜ) nr 2100/94 artiklis 15. Sordiaretussektori innovatsiooni valdkonna tugevdamiseks on vaja piiramatut juurdepääsu bioloogilisele materjalile. Kõnealune EPO otsus kahjustab sordiaretussektori innovatsioonisuutlikkust uute sortide aretamisel ning ohustab ülemaailmset toiduainete tootmist ja toiduga kindlustatust. See kahjustab Euroopa konkurentsivõimet ning võib toiduainete turul tekitada monopole, vähendades tarbijatele pakutavate toodete mitmekesisust.

Intellektuaalomandiõigustega seotud rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks (Rahvusvaheline Uute Taimesortide Kaitse Liit) ja Euroopa sordiaretussektori innovatsioonialase konkurentsivõime suurendamiseks on äärmiselt tähtis luua ELi õigusaktides tasakaal (eriti direktiivis 98/44/EÜ). Euroopa patendikonventsiooni rakendusmääruse reegel 26 näeb ette, et direktiivi 98/44/EÜ kasutatakse Euroopa patenditaotluste ja biotehnoloogiliste leiutistega seotud patentide täiendava tõlgendamisvahendina. Direktiivi 98/44/EÜ selgemaks muutmine avaldaks kohest mõju EPO tegevusele.

1. Kas komisjon on teadlik sellest, et kõnealune EPO otsus takistab innovatsiooni, muutes sordiaretajad patendiomanikest sõltuvaks, ning mõjutab seetõttu ülemaailmset toiduainete tootmist ja toiduga kindlustatust?

2. Kas komisjon saaks tuua kiiremas korras selguse direktiivi 98/44/EÜ, et tagada taimesortide ja iseloomulike tunnuste patentsuse suhtes tulemuslik erandi tegemine ning et sordiaretajad saaksid innovatsiooni edendamise eesmärgil bioloogilist materjali piiramatult kasutada, samuti tagada kõikidele võrdsed võimalused ja luua VKEdele sordiaretussektoris rohkem võimalusi, nagu on nõutud parlamendi 10. mai 2012. aasta resolutsioonis olemuselt bioloogiliste meetodite patenteerimise kohta(1)?

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0202.

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika