Parlamenti kérdés - O-000146/2015Parlamenti kérdés
O-000146/2015

Szabadalmak és növényfajta-oltalmak

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000146/2015
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Czesław Adam Siekierski, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében
Pavel Svoboda, a Jogi Bizottság nevében

Eljárás : 2015/2981(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-000146/2015
Előterjesztett szövegek :
O-000146/2015 (B8-1112/2015)
Elfogadott szövegek :

Az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) kibővített fellebbezési tanácsának közelmúltbeli határozata (G2/12 és G2/13) lehetővé teszi növényi jellemzők szabadalmaztatását, többek között olyan esetben is, amikor e jellemzők kifejlesztése vagy elérése alapvetően biológiai nemesítési technikákkal történik. Ez a döntés az Európai Szabadalmi Egyezmény 53. cikke b) pontjának szűk értelmezését jelenti, és ily módon a növényfajtákat lefedő szabadalmak megadásának széleskörű lehetőségét jelenti. Ez közvetlenül szembemegy a növényfajta-oltalmi jogok hatályának az új növényfajták oltalmáról szóló 1991. évi nemzetközi egyezmény (UPOV egyezmény) 15. cikkében és a 2100/94/EK rendelet 15. cikkében ismertetett korlátaival. A növénynemesítési ágazat innovációs erejének ösztönzése érdekében szükség van a biológiai anyagokhoz való korlátlan hozzáférésre. Az ESZH e döntése aláássa a növénynemesítési ágazat új változatok kifejlesztésére irányuló innovációs képességét, és veszélyezteti a globális élelmiszer-termelést és élelmezésbiztonságot. Negatív hatással lesz Európa versenyképességére, és élelmiszer-piaci monopóliumokhoz vezethet, csökkentve ezáltal a fogyasztóknak kínált termékek sokféleségét.

Rendkívül fontos egyensúlyba hozni az uniós szabályozást (különösen a 98/44/EK irányelvet) a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek (UPOV) teljesítése, valamint annak érdekében, hogy ösztönözzék az innovatív versenyképességet az európai növénynemesítési ágazatban. Az Európai Szabadalmi Egyezményt végrehajtó rendelkezések 26. cikke kimondja, hogy a 98/44/EK irányelv a biotechnológiai újításokkal kapcsolatos európai szabadalmi bejelentések és szabadalmak értelmezésének kiegészítő eszközeként használandó. A 98/44/EK irányelv egyértelműbbé tétele azonnali hatással lesz az ESZH gyakorlatára.

1. Tisztában van a Bizottság azzal, hogy az ESZH e döntése hátráltatja az innovációt, mivel a növénynemesítőket a szabadalomtulajdonosoktól függővé teszi, ami hatással lesz a globális élelmiszer-termelésre és élelmezésbiztonságra?

2. Sürgősen pontosítaná-e a Bizottság a 98/44/EK irányelvet annak érdekében, hogy ténylegesen biztosítsák a növényfajták és -jellemzők szabadalmaztathatósága alóli kivételeket, valamint biztosítsák a biológiai anyagok növénynemesítők általi korlátlan felhasználását az innováció ösztönzése, az egyenlő versenyfeltételek megteremtése és a kkv-k növénynemesítési ágazatban való lehetőségeinek kibővítése céljából, a Parlament 2012. május 10-i, a lényegében biológiai eljárások szabadalmaztatásáról szóló állásfoglalásában[1] kérteknek megfelelően?