Proċedura : 2015/2981(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : O-000146/2015

Testi mressqa :

O-000146/2015 (B8-1112/2015)

Dibattiti :

PV 17/12/2015 - 2
CRE 17/12/2015 - 2

Votazzjonijiet :

PV 17/12/2015 - 9.12

Testi adottati :


Mistoqsijiet parlamentari
PDF 196kWORD 29k
18 ta' Novembru 2015
O-000146/2015
Mistoqsija għal tweġiba orali O-000146/2015
lill-Kummissjoni
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Czesław Adam Siekierski, f'isem il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
Pavel Svoboda, f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Legali

 Suġġett: Privattivi u drittijiet ta' min Inissel il-Pjanti
 Tweġiba fil-plenarja 

Deċiżjoni riċenti (G2/12 u G2/13) mill-Bord Estiż tal-Appell tal-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi (EPO) tagħmilha possibbli jinħarġu privattivi għal karatteristiċi tal-pjanti, inkluż meta dawn il-karatteristiċi huma żviluppati minn jew jistgħu jiġu miksuba b’tekniki ta’ tgħammir essenzjalment bijoloġiċi. Din id-Deċiżjoni timplika interpretazzjoni restrittiva tal-Artikolu 53(b) tal-Konvenzjoni Ewropea tal-Privattivi u b’hekk timplika possibbiltajiet wiesgħa għall-għoti ta’ privattivi li jkopru tal-varjetajiet tal-pjanti. Dan imur direttament kontra l-eċċezzjoni ta’ dawk li jrabbu, spjegata fl-Artikolu 15 tal-Att tal- 1991 tal-Konvenzjoni tal-UPOV u l-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru 2100/94. Aċċess mhux ristrett għal materjal bijoloġiku huwa meħtieġ sabiex tiġi stimolata l-qawwa innovattiva fis-settur tat-tnissil tal-pjanti. Din id-Deċiżjoni mill-EPO timmina l-kapaċità innovattiva fis-settur tat-tnissil tal-pjanti li jiġu żviluppati varjetajiet ġodda u thedded il-produzzjoni globali tal-ikel u s-sikurezza tal-ikel. Dan se jkollu impatt negattiv fuq il-kompetittività Ewropea u jista’ jwassal għal monopolji fis-suq tal-ikel billi jnaqqas id-diversità ta’ prodotti offruti lill-konsumaturi.

Huwa ta’ importanza kbira li tiġi bbilanċjata l-leġiżlazzjoni tal-UE (b’mod partikolari d- Direttiva 98/44/KE) sabiex jiġu ssodisfati l-obbligi internazzjonali dwar id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (UPOV) u biex tingħata spinta lill-kompetittività innovattiva fis-settur tat-tnissil tal-pjanti Ewropew. Ir-Regola 26 tar-Regolament ta’ Implementazzjoni tal-KPE tgħid li d-Direttiva 98/44/KE għandha tintuża bħala mezz komplementari ta’ interpretazzjoni għal applikazzjonijiet ta’ privattivi Ewropej u privattivi fir-rigward ta’ invenzjonijiet bijoteknoloġiċi. Kjarifika fid-Direttiva 98/44/KE se jkollha effett immedjat fuq il-prattika tal-EPO.

1. Il-Kummissjoni hija konxja li din id-deċiżjoni mill-EPO ixxekkel l-innovazzjoni billi tagħmel lil min irabbi dipendenti mid-detenturi tal-privattivi u konsegwentement se jkollha effett fuq il-produzzjoni globali tal-ikel u s-sigurtà tal-ikel?

2. Il-Kummissjoni tista’ b’urġenza kbira tiċċara d- Direttiva 98/44/KE sabiex tkun żgurata eżenzjoni effettiva ta’ varjetajiet u karatteristiċi ta’ pjanti mill-jedd għall-privattiva u biex jiġi żgurat l-użu mingħajr limitu ta’ materjal bijoloġiku minn nissiela li jistimulaw l-innovazzjoni, billi jiġu garantiti kundizzjonijiet ekwi u jinħolqu aktar opportunitajiet għall-SMEs fi ħdan is-settur tat-tkattir tal-pjanti, kif mitlub fir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta’ Mejju 2012 dwar Privattivi għal proċessi bijoloġiċi essenzjali(1)?

(1) Testi adottati, P7_TA(2012)0202.

Lingwa oriġinali tal-mistoqsija: EN
Avviż legali - Politika tal-privatezza