Διαδικασία : 2015/2977(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000147/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000147/2015 (B8-1108/2015)

Συζήτηση :

PV 25/11/2015 - 21
CRE 25/11/2015 - 21

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 180kWORD 25k
18 Νοεμβρίου 2015
O-000147/2015
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000147/2015
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

 Θέμα: Εκπαίδευση των παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και σε παρατεταμένες κρίσεις
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Υπολογίζεται ότι 65 εκατομμύρια παιδιά σε 35 χώρες πλήττονται από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και παρατεταμένες κρίσεις και ότι περίπου 37 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας δημοτικού και γυμνασίου βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης σε χώρες που πλήττονται από κρίσεις. Παρ’όλα αυτά, η εκπαίδευση κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης είναι ο πλέον υποχρηματοδοτούμενος τομέας, καθώς μόνο 2% της ανθρωπιστικής βοήθειας καλύπτει αυτές τις ανάγκες. Αν και παραδοσιακά η εκπαίδευση δεν θεωρείτο ανθρωπιστικό ζήτημα αλλά μάλλον μια ευκαιρία για αναπτυξιακή συνεργασία, αυξάνεται η επίγνωση ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να λειτουργεί ως μέσο για την προστασία των παιδιών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας.

Η εκπαίδευση κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και κρίσης αναδεικνύει σαφώς την ανάγκη για συνοχή των πολιτικών της ΕΕ και γεφύρωση του χάσματος μεταξύ ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας προκειμένου να επιτευχθεί η σύνδεση αρωγής, αποκατάστασης και ανάπτυξης (ΣΑΑΑ).

Σε ποια συγκεκριμένα βήματα προτίθεται να προβεί η Επιτροπή για να διασφαλίσει μια περισσότερο ολοκληρωμένη, συστηματική και αποτελεσματική απάντηση στις εκπαιδευτικές ανάγκες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τη ΣΑΑΑ;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου