Menetlus : 2015/2977(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000147/2015

Esitatud tekstid :

O-000147/2015 (B8-1108/2015)

Arutelud :

PV 25/11/2015 - 21
CRE 25/11/2015 - 21

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 6kWORD 23k
18. november 2015
O-000147/2015
Suuliselt vastatav küsimus O-000147/2015
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Linda McAvan, Arengukomisjoni nimel

 Teema: Laste haridus hädaolukordades ja pikaajalistes kriisides
 Vastus täiskogul 

Hädaolukorrad ja pikaajalised kriisid mõjutavad 35 riigis hinnanguliselt 65 miljonit last, kusjuures ligikaudu 37 miljonit alg- ja põhikooliealist last ei käi kriisiolukorras riikides koolis. Samas on haridus hädaolukordades kõige alarahastatum valdkond, millele suunatakse kõigest kaks protsenti humanitaarabi vahenditest. Kuigi haridust ei ole traditsiooniliselt peetud humanitaarabi, vaid pigem arengukoostöö teemaks, teadvustatakse üha enam, et haridus peaks olema vahend lastekaitse ja vastupanuvõime suurendamise jaoks.

Haridus hädaolukordades ja kriisiolukordades ilmestab väga selgelt vajadust ELi eri poliitikavaldkondade sidususe järele ning vajadust ületada lõhe humanitaar- ja arenguabi vahel, ühendades omavahel hädaabi, taastus- ja arenguabi.

Milliseid konkreetseid meetmeid kavatseb komisjon võtta, et tagada terviklikum, süstemaatilisem ja tõhusam reageering hariduslikele vajadustele hädaolukordades, mis oleks kooskõlas hädaabi, taastus- ja arenguabiga?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika