Förfarande : 2015/2977(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000147/2015

Ingivna texter :

O-000147/2015 (B8-1108/2015)

Debatter :

PV 25/11/2015 - 21
CRE 25/11/2015 - 21

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 6kWORD 23k
18 november 2015
O-000147/2015
Fråga för muntligt besvarande O-000147/2015
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Linda McAvan, för utskottet för utveckling

 Angående: Barns utbildning i nödsituationer och utdragna kriser
 Svar i kammaren 

Uppskattningsvis 65 miljoner barn berörs av nödsituationer och utdragna kriser i 35 olika länder. Cirka 37 miljoner låg- och mellanstadieelever går inte i skolan i krisdrabbade länder. Trots detta är utbildning under pågående nödsituationer den mest underfinansierade sektorn då endast två procent av det humanitära biståndet går till dessa behov. Även om utbildning traditionellt sett inte har betraktats som en humanitär fråga utan snarare som ett område för utvecklingssamarbete, ökar medvetenheten om utbildningens roll som medel för skydd av barn liksom för uppbyggnad av återhämtningsförmåga.

Utbildning under pågående nöd- och krissituationer synliggör klart och tydligt behovet av samstämmighet i EU:s politik, och behovet av att överbrygga klyftan mellan humanitär hjälp och utvecklingsstöd genom att knyta samman katastrof-, återanpassnings- och utvecklingsbistånd.

Vilka konkreta åtgärder har kommissionen för avsikt att vidta för att säkerställa ett mer integrerat, systematiskt och effektivt svar på utbildningsbehov i nödsituationer, i linje med ett sammankopplat katastrof-, återanpassnings- och utvecklingsbistånd?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy