Парламентарен въпрос - O-000152/2015Парламентарен въпрос
O-000152/2015

  Приключване на изграждането на европейския икономически и паричен съюз

  Въпрос с искане за устен отговор O-000152/2015
  до Комисията
  Член 128 от Правилника за дейността
  Roberto Gualtieri, от името на Комисия по икономически и парични въпроси

  Процедура : 2015/2936(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  O-000152/2015
  Внесени текстове :
  O-000152/2015 (B8-1113/2015)
  Гласувания :
  Приети текстове :

  Предвид съобщението на Комисията от 21 октомври 2015 г., озаглавено "Стъпки към завършването на икономическия и паричния съюз" COM(2015)0600), Комисията е помолена да отговори на следните въпроси:

  – Би ли могла Комисията да разясни по какъв начин, в рамките на новия график за европейския семестър, обявен в съобщението, ще гарантира контролната роля на Парламента, както е установена в рамките на цикъла на европейския семестър?

  – Би ли могла Комисията да предостави актуална информация относно междуинституционалното споразумение за европейския семестър, между Парламента, Съвета по икономически и финансови въпроси, Комисията и Еврогрупата, както е посочено в доклада на петимата председатели?

  – Би ли могла Комисията да разясни как възнамерява да постигне по-голяма демократична легитимност на европейския семестър?

  – Би ли могла Комисията да обясни решението си да предложи председателят на Еврогрупата да представлява еврозоната в Международния валутен фонд?