Menettely : 2015/2936(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000152/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000152/2015 (B8-1113/2015)

Keskustelut :

PV 15/12/2015 - 3
CRE 15/12/2015 - 3

Äänestykset :

PV 17/12/2015 - 9.8

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 36kWORD 23k
1. joulukuuta 2015
O-000152/2015

Suullisesti vastattava kysymys O-000152/2015

komissiolle

työjärjestyksen 128 artikla

Roberto Gualtieri

Talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta


  Aihe: Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistely

 Täysistunnossa annettu vastaus 

Voiko komissio vastata seuraaviin kysymyksiin, jotka liittyvät 21. lokakuuta 2015 annettuun komission tiedonantoon toimista Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistelemiseksi (COM(2008)0600):

 voiko komissio täsmentää, miten se aikoo tiedonannossa julkistetun talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson uuden aikataulun puitteissa varmistaa, että parlamentti voi hoitaa eurooppalaisen ohjausjakson sykliin sisältyvän valvontatehtävänsä?

 voiko komissio antaa tilannetiedotuksen eurooppalaista ohjausjaksoa koskevasta toimielinten välisestä sopimuksesta, jonka parlamentin, Ecofin-neuvoston, komission ja euroryhmän on määrä tehdä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, komission puheenjohtajan, Euroopan parlamentin puhemiehen, euroryhmän puheenjohtajan ja EKP:n pääjohtajan kertomuksessa tehdyn ehdotuksen mukaisesti;

 voiko komissio tehdä selkoa siitä, miten se aikoo vahvistaa eurooppalaisen ohjausjakson demokraattista legitiimiyttä?

 voiko komissio selittää tarkemmin päätöstään ehdottaa, että euroryhmän puheenjohtaja edustaa euroaluetta Kansainvälisessä valuuttarahastossa?

Jätetty: 1.12.2015

Välitetty: 3.12.2015

Määräaika: 10.12.2015

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö