Parlamentarno vprašanje - O-000152/2015Parlamentarno vprašanje
O-000152/2015

  Dokončanje evropske ekonomske in monetarne unije

  Vprašanje za ustni odgovor O-000152/2015
  za Komisijo
  Člen 128 poslovnika
  Roberto Gualtieri
  v imenu Odbora za ekonomske in monetarne zadeve

  Postopek : 2015/2936(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  O-000152/2015
  Predložena besedila :
  O-000152/2015 (B8-1113/2015)
  Sprejeta besedila :

  V zvezi s sporočilom Komisije z dne 21. oktobra 2015 o korakih za dokončanje ekonomske in monetarne unije (COM(2015)0600) prosimo Komisijo, da odgovori na naslednja vprašanja:

   Ali lahko pojasni, kako bo znotraj nove časovnice evropskega semestra, ki jo je napovedala v sporočilu, zagotovila nadzorno vlogo Parlamenta, vzpostavljeno v okviru cikla evropskega semestra?

   Ali lahko posreduje najnovejše informacije o medinstitucionalnem sporazumu o evropskem semestru, ki naj bi bil sklenjen med Parlamentom, Svetom za ekonomske in finančne zadeve in Euroskupino, kot je omenjeno v poročilu petih predsednikov?

   Ali lahko pojasni, kako namerava doseči večjo demokratično legitimnost evropskega semestra?

   Ali lahko natančneje obrazloži, zakaj je za predsednika Euroskupine predlagala predstavnika euroobmočja pri Mednarodnem denarnem skladu?

  Vloženo: 1.12.2015

  Posredovano: 3.12.2015

  Rok za odgovor: 10.12.2015