Förfarande : 2015/2936(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000152/2015

Ingivna texter :

O-000152/2015 (B8-1113/2015)

Debatter :

PV 15/12/2015 - 3
CRE 15/12/2015 - 3

Omröstningar :

PV 17/12/2015 - 9.8

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 100kWORD 24k
1 december 2015
O-000152/2015
Fråga för muntligt besvarande O-000152/2015
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Roberto Gualtieri, för utskottet för ekonomi och valutafrågor

 Angående: Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union
 Svar i kammaren 

Kan kommissionen, med beaktande av sitt meddelande av den 21 oktober 2015 Stegen mot färdigställandet av den ekonomiska och monetära unionen (COM(2015)0600), besvara följande frågor:

– Kan kommissionen, mot bakgrund av den nya kalender för den europeiska planeringsterminen som tillkännagetts i meddelandet, förklara hur kommissionen ämnar se till att parlamentet fortsatt får utöva den tillsynsroll som fastställts inom ramen för den europeiska planeringsterminen?

– Kan kommissionen ge en uppdatering av det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, Ekofinrådet, kommissionen och Eurogruppen om den europeiska planeringsterminen, såsom det omnämnts i de fem ordförandenas rapport?

– Kan kommissionen förklara hur den ämnar arbeta för att den europeiska planeringsterminen ska få större demokratisk legitimitet?

– Kan kommissionen närmare förklara sitt beslut om att föreslå att Eurogruppens ordförande ska företräda euroområdet inom Internationella valutafonden?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy