Menetlus : 2015/2932(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000154/2015

Esitatud tekstid :

O-000154/2015 (B8-0101/2016)

Arutelud :

PV 21/01/2016 - 5
CRE 21/01/2016 - 5

Hääletused :

PV 25/02/2016 - 7.13

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 7kWORD 25k
7. detsember 2015
O-000154/2015
Suuliselt vastatav küsimus O-000154/2015
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Bernd Lange, Daniel Caspary, Rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel

 Teema: Austraalia ja Uus-Meremaaga vabakaubanduslepingu läbirääkimiste avamine
 Vastus täiskogul 

Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna piirkondlikku majandusstruktuuri kujundavad nii Hiina kui ka USA käimasolevate mitmepoolsete läbirääkimiste kaudu, mis hõlmavad Vaikse ookeani ülest partnerluslepingut ja piirkondlikku laiaulatuslikku majanduspartnerlust.

EL, Austraalia ja Uus-Meremaa on sarnaselt mõtlevad partnerid, kes jagavad ühiseid demokraatlikke väärtusi ja huvisid ning on ühel nõul tähtsamates ülemaailmsetes küsimustes, nagu inimõigused, julgeolek, areng ja keskkonnakaitse.

Tihedast koostööst hoolimata on Austraalia ja Uus-Meremaa kaks ainult kuuest Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmest, kellega ELil ei ole kahepoolset soodustatud turulepääsu lepingut ega ole alustatud ka vastavaid läbirääkimisi. Teised sellised riigid on Venemaa, Hiina, Hong Kong ja Taiwan. On raske mõista, miks kuuluvad sellesse rühma jätkuvalt Austraalia ja Uus-Meremaa.

Kas komisjon võiks selgitada, miks sellised lähedased partnerid nagu Austraalia ja Uus-Meremaa, kes on soovinud sõlmida ELiga vabakaubanduslepingut peaaegu kümme aastat, ei ole saanud alustada ELiga läbirääkimisi?

Millised on Vaikse ookeani ülesest partnerlusest tulenevad võimalikud kaupade ümbersuunamise riskid ja kas need mõjutavad ELi võimalikku huvi sõlmida Austraalia ja Uus-Meremaaga kvaliteetsed ja laiaulatuslikud vabakaubanduslepingud?

Kas keskendumine kiirete, kvaliteetsete ja laiaulatuslike lepingute sõlmimisele sarnaselt mõtlevate ja ambitsioonikate partneritega nagu Austraalia ja Uus-Meremaa võimaldaks ELil paremini integreeruda Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna väärtusahelatesse?

Kas komisjon võiks pärast ELi uue kaubandus- ja investeerimisstrateegia käivitamist, president Junckeri, eesistuja Tuski ja Uus-Meremaa peaministri Key 29. oktoobri 2015. aasta ühisavaldust ning president Junckeri, eesistuja Tuski ja Austraalia peaministri Turnbulli 15. novembri 2015. aasta ühisavaldust anda ajakohastatud ülevaate oma plaanidest seoses Austraalia ja Uus-Meremaaga sõlmitavate tulevaste vabakaubanduslepingutega?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika