Întrebare parlamentară - O-000154/2015Întrebare parlamentară
O-000154/2015

Lansarea negocierilor pentru încheierea unor acorduri de liber schimb cu Australia și Noua Zeelandă

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000154/2015
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Bernd Lange, Daniel Caspary, în numele Comisia pentru comerț internațional

Procedură : 2015/2932(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000154/2015
Texte depuse :
O-000154/2015 (B8-0101/2016)
Texte adoptate :

Arhitectura economică regională a regiunii Asia-Pacific este modelată atât de China cât și de SUA prin intermediul negocierilor multilaterale în curs care includ Acordul de parteneriat transpacific (TPP) și Parteneriatul economic regional cuprinzător.

UE, Australia și Noua Zeelandă sunt parteneri care împărtășesc aceeași viziune și aceleași valori și interese democratice comune și care sunt de comun acord în privința unor aspecte globale fundamentale cum ar fi drepturile omului, securitatea, dezvoltarea și protecția mediului.

În ciuda unei cooperări strânse, Australia și Noua Zeelandă rămân doi din cei numai șase membri ai Organizației Mondiale a Comerțului cu care UE nu are un acord reciproc de acces preferențial la piață sau negocieri în curs în acest sens. Celelalte țări sunt Rusia, China, Hong Kong și Taipei-ul chinez (Taiwan). Este dificil de înțeles motivul pentru care Australia și Noua Zeelandă continuă să facă parte din acest grup.

Poate Comisia să explice de ce parteneri apropiați ca Australia și Noua Zeelandă, care au încercat să încheie un Acord de liber schimb (ALS) cu UE de aproape un deceniu, nu au putut să lanseze negocieri cu UE?

Care sunt eventualele riscuri de reorientare a schimburilor comerciale generate de Parteneriatul transpacific (TPP) și afectează acestea posibilul interes al UE de înaltă calitate în ceea ce privește încheierea de acorduri globale de liber schimb d înaltă calitate cu Australia și Noua Zeelandă?

Axarea pe încheierea rapidă a unor acorduri cuprinzătoare și de înaltă calitate și cuprinzătoare cu parteneri ambițioși și care împărtășesc aceeași viziune, cum ar fi Australia și Noua Zeelandă, ar permite UE să se integreze în continuare în lanțurile valorice din regiunea Asia-Pacific?

În urma lansării noii strategii comerciale și de investiții a UE, Declarația comună a președinților Juncker și Tusk și a prim-ministrului Key al Noii Zeelande din 29 octombrie 2015, precum și Declarația comună a președinților Juncker și Tusk și a prim-ministrului Turnbull al Australiei din 15 noiembrie 2015, poate Comisia să furnizeze informații actualizate cu privire la planurile sale privind viitoarele Acorduri de liber schimb cu Australia și Noua Zeelandă?