Interpelacje
PDF 194kWORD 26k
14 grudnia 2015
O-000160/2015
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000160/2015
do Rady
art. 128 Regulaminu PE
Angel Dzhambazki, Hans-Olaf Henkel, Andrew Lewer, Emma McClarkin, Geoffrey Van Orden, Kazimierz Michał Ujazdowski, Helga Stevens, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Remo Sernagiotto, Jadwiga Wiśniewska, Evžen Tošenovský, Vicky Ford, Karol Karski, Amjad Bashir, Edward Czesak, Beatrix von Storch, Bernd Lucke, Ulrike Trebesius, Joachim Starbatty, Bernd Kölmel, Raffaele Fitto, Timothy Kirkhope, w imieniu grupy ECR

 Przedmiot: Wzrost zagrożenia terrorystycznego

W związku z tragicznymi w skutkach zamachami, do których doszło w dniu 13 listopada 2015 r. w Paryżu, wydaje się, że należy uczynić więcej, aby uniemożliwić terrorystom i przestępcom przemieszczanie się między państwami członkowskimi oraz by ograniczyć dostępność nielegalnej broni i materiałów wybuchowych. Niezbędne są pilne działania, aby zapewnić bezpieczeństwo obywatelom naszych państw, a także by zagwarantować ich wolności przy jednoczesnym nasileniu walki z ekstremizmem i terroryzmem.

1. Do jakiego stopnia dowiedziono istnienie problemów z wymianą informacji w państwach członkowskich i pomiędzy nimi?

2. Jakiego rodzaju poprawa w tym zakresie zalecana jest w celu zapobiegania przemieszczaniu się przestępców i przepływowi nielegalnej broni między państwami członkowskimi?

3. Wprowadzenie jakich dalszych środków planują państwa członkowskie i Frontex w celu zapobiegania wkraczaniu ekstremistów na terytorium UE przez jej granice zewnętrzne?

Oryginalny język pytania: EN
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności