Parlamentarno pitanje - O-000003/2016Parlamentarno pitanje
O-000003/2016

Mjere koje Komisija namjerava poduzeti kako bi postupila u skladu s presudom u predmetu T-521/14, Švedska protiv Komisije

Pitanje za usmeni odgovor O-000003/2016
upućeno Komisiji
članak 128
Matthias Groote, u ime Kluba S&D
Gerben-Jan Gerbrandy, u ime Kluba ALDE
Bas Eickhout, u ime Kluba Verts/ALE
Merja Kyllönen, u ime Kluba GUE/NGL
Piernicola Pedicini, u ime Kluba EFDD

Postupak : 2016/2536(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000003/2016
Podneseni tekstovi :
O-000003/2016 (B8-0107/2016)
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

Dana 16. prosinca 2015. Opći sud zaključio je da je Europska komisija povrijedila pravo EU-a jer nije donijela mjere za utvrđivanje znanstvenih kriterija za određivanje svojstava endokrine disrupcije u skladu s Uredbom (EU) br. 528/2012 o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (predmet T-521/14 Švedska protiv Komisije). Komisija je bila obvezna usvojiti navedene mjere do prosinca 2013.

U srpnju 2013. Komisija je odlučila provesti procjenu učinka društveno-ekonomskih troškova i prednosti različitih mogućnosti za te kriterije, uključujući nekoliko mogućnosti regulatornih promjena sektorskog zakonodavstva.

Sud je zaključio da bi se znanstveni kriteriji za određivanje svojstava endokrine disrupcije trebali temeljiti na znanstvenim podacima povezanima samo s endokrinim sustavom, neovisno o svim drugim razmatranjima, posebno ekonomskim.

Mišljenje Suda je i da je zakonodavac utvrdio ravnotežu između poboljšanja unutarnjeg tržišta te zaštite zdravlja ljudi i životinja i zaštite okoliša te da Komisija ovlastima koje su joj delegirane tu ravnotežu ne smije dovoditi u pitanje.

U konačnici, Sud je utvrdio da zakonodavstvo ne iziskuje takvu analizu učinka te da čak i da je Komisija trebala provesti analizu učinka, to je ni u kojem slučaju, s obzirom na činjenicu da o tome nema odredbi, ne bi oslobodilo poštovanja roka utvrđenog za donošenje delegiranih akata.

Hoće li Komisija u skladu s člankom 266. Ugovora sad poduzeti hitne mjere za ispravljanje povrede prava?