Procedură : 2016/2536(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000003/2016

Texte depuse :

O-000003/2016 (B8-0107/2016)

Dezbateri :

PV 02/02/2016 - 12
CRE 02/02/2016 - 12

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 187kWORD 27k
13 ianuarie 2016
O-000003/2016
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000003/2016
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Matthias Groote, în numele Grupului S&D
Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE
Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE
Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL
Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD

 Subiect: Măsurile Comisiei necesare executării hotărârii în Cauza T-521/14 Suedia/Comisia
 Răspuns în plen 

La 16 decembrie 2015, Tribunalul a declarat că Comisia Europeană a încălcat dreptul UE prin neadoptarea de măsuri privind specificarea criteriilor științifice pentru stabilirea proprietăților care afectează sistemul endocrin în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (Cauza T-521/14 Suedia/Comisia). Comisia avea obligația de a adopta aceste măsuri până în decembrie 2013.

În iulie 2013, Comisia a decis să realizeze o evaluare de impact a costurilor și beneficiilor socio-economice ale diferitelor opțiuni privind aceste criterii, inclusiv ale opțiunilor care prevăd modificări normative ale legislației sectoriale.

Potrivit concluziei Tribunalului, criteriile științifice pentru stabilirea proprietăților care afectează sistemul endocrin ar trebui să se bazeze exclusiv pe cunoștințele științifice legate de acest sistem, independent de orice alte considerații, în special de cele de ordin economic.

Tribunalul a mai afirmat că legislatorul este cel care stabilește echilibrul între îmbunătățirea pieței interne și protejarea sănătății umane, sănătății animale și mediului și că Comisia nu poate contesta acest echilibru prin exercitarea competențelor care îi sunt delegate.

În sfârșit, Tribunalul a considerat că legea nu impunea o astfel de evaluare de impact și că chiar în eventualitatea în care Comisia ar fi trebuit să efectueze o astfel de evaluare, acest fapt nu ar fi exonerat-o, în absența dispozițiilor în acest sens, de obligația de a respecta termenul-limită stabilit pentru adoptarea acestor acte delegate.

Va lua Comisia măsuri urgente pentru a remedia încălcarea dreptului, în conformitate cu articolul 266 din TFUE?

Limba originală a întrebării: EN
Aviz juridic - Politica de confidențialitate