Процедура : 2016/2632(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000004/2016

Внесени текстове :

O-000004/2016 (B8-0358/2016)

Разисквания :

PV 14/04/2016 - 12
CRE 14/04/2016 - 12

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 199kWORD 29k
14 януари 2016 г.
O-000004/2016
Въпрос с искане за устен отговор O-000004/2016
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Tapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer, Jakob von Weizsäcker

 Относно: Автономно шофиране
 Отговор по време на пленарно заседание 

Автомобилният сектор е понастоящем в процес на бързо развитие. През последните 10 години постепенно бяха приложени и оптимизирани усъвършенствани системи за подпомагане на водача, а следващата стъпка — частично автономно шофиране — предстои да бъде направена. През 2016 г. ще бъдат въведени на пазара първите модели автомобили, оборудвани с характеристики на частично автономно шофиране, като например пълно самопаркиране, системи за предотвратяване на сблъсък и помощ при задръстване. Първото поколение на изцяло автономни превозни средства понастоящем се разработва от производителите на автомобили и системни инженери с обща цел на въвеждане от 2030 г. С оглед на тези бързи развития транспортният сектор на ЕС спешно трябва да се приспособи към новата действителност. За да бъдем в крак с тенденциите на пазара и да останем конкурентоспособни спрямо другите региони по света, Комисията ще трябва да реагира бързо на свързаните с автономното шофиране предизвикателства от правно и процедурно естество, както и на тези, отнасящи се до безопасността и инфраструктурата. Комисията трябва да разгледа следните основни въпроси:

– Като се има предвид, че технологията все повече ще поема основни отговорности, като например управлението на превозни средства, проучила ли е Комисията как следва да бъде коригирано съществуващото законодателство по отношение на поемането на отговорността? По-конкретно, как трябва да се промени Виенската конвенция за движението по пътищата от 1968 г.?

– Като се има предвид, че свързаността между автономните превозни средства и между превозните средства и инфраструктурата ще бъде от решаващо значение, за да се осигури безпрепятствен поток на движението, по какъв начин възнамерява Комисията да разреши въпросите, свързани със защитата на данните и киберсигурността?

– С оглед на специфичните потребности от инфраструктура на автономните превозни средства, обмисляла ли е Комисията до каква степен автономното шофиране може да се интегрира в съществуващата транспортна инфраструктура на държавите членки, както и къде биха били подходящи допълнителни стратегически инвестиции?

– Като се има предвид, че автономните превозни средства изискват различни изпитвания и процедури за инспекция, възнамерява ли Комисията да коригира съществуващото законодателство за одобрение на типа на превозните средства, като например регламентите на Икономическата комисия за Европа на Обединените нации (ИКЕ — ООН)?

– Предвид многобройните основни въпроси, повдигнати по-горе, започнала ли е вече Комисията изготвянето на стратегия за автономно шофиране в ЕС? Съгласна ли е Комисията, че с оглед на нарастващото значение на автономното шофиране, ранното публикуване на Зелена книга е от съществено значение?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност