Procedura : 2016/2632(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000004/2016

Teksty złożone :

O-000004/2016 (B8-0358/2016)

Debaty :

PV 14/04/2016 - 12
CRE 14/04/2016 - 12

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 197kWORD 30k
14 stycznia 2016
O-000004/2016
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000004/2016
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Tapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer, Jakob von Weizsäcker

 Przedmiot: Pojazdy bezzałogowe
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Sektor motoryzacyjny rozwija się obecnie w szybkim tempie. W ciągu minionych dziesięciu lat wprowadzono stopniowo i zoptymalizowano nowoczesne systemy wspomagania kierowcy, a teraz nadeszła pora na następny krok – pojazdy częściowo bezzałogowe. W 2016 r. na rynek trafią pierwsze modele samochodów wyposażonych w cechy umożliwiające częściowo jazdę bezzałogową, takie jak autoparkowanie bez kierowcy, systemy unikania kolizji oraz pomoc w przypadku zatorów drogowych. Obecnie producenci samochodów i inżynierowie systemowi pracują nad pierwszą generacją w pełni bezzałogowych pojazdów z zamiarem ich wprowadzenia do obrotu począwszy od 2030 r. W świetle tego szybkiego postępu unijny sektor transportu musi koniecznie dostosować się do tej nowej rzeczywistości. W celu dotrzymania kroku tendencjom rynkowym oraz utrzymania konkurencyjności wobec innych regionów na świecie Komisja będzie musiała szybko zareagować na wyzwania prawne, proceduralne oraz dotyczące bezpieczeństwa i infrastruktury w związku z bezzałogowym kierowaniem pojazdami. Komisja musi zająć się następującymi podstawowymi kwestiami:

– Zważywszy, że technologia będzie w coraz większym stopniu przejmować takie podstawowe funkcje jak kierowanie pojazdem, czy Komisja zbadała, jak należy dostosować obowiązujące przepisy dotyczące odpowiedzialności? A dokładniej, jak należy zmienić Konwencję wiedeńską z 1968 r. o ruchu drogowym?

– Zważywszy, że łączność internetowa pomiędzy pojazdami bezzałogowymi oraz pomiędzy pojazdami a infrastrukturą będzie miała kluczowe znaczenie dla zapewnienia płynnego ruchu drogowego, jak Komisja zamierza rozwiązać kwestie ochrony danych i cyberbezpieczeństwa?

– W świetle specyficznych potrzeb infrastrukturalnych pojazdów bezzałogowych, czy Komisja zastanowiła się nad zakresem, w jakim jazda takimi pojazdami mogłaby zostać zintegrowana z aktualną infrastrukturą transportową państw członkowskich, oraz w których obszarach należałoby dokonać dodatkowych inwestycji strategicznych?

– Zważywszy, że pojazdy bezzałogowe wymagają odmiennych procedur testowania i kontroli, czy Komisja zamierza dostosować obowiązujące przepisy w zakresie homologacji typu pojazdu, takie jak regulacje Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (EKG ONZ)?

– Biorąc pod uwagę wszystkie zasadnicze kwestie wymienione powyżej, czy Komisja rozpoczęła już prace nad przygotowaniem strategii dla pojazdów bezzałogowych w UE? Czy Komisja zgadza się, że w świetle rosnącego znaczenia takich pojazdów niezwykle istotne jest szybkie opublikowanie zielonej księgi na ten temat?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności