Procedură : 2016/2632(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000004/2016

Texte depuse :

O-000004/2016 (B8-0358/2016)

Dezbateri :

PV 14/04/2016 - 12
CRE 14/04/2016 - 12

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 194kWORD 30k
14 ianuarie 2016
O-000004/2016
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000004/2016
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Tapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer, Jakob von Weizsäcker

 Subiect: Conducerea autonomă
 Răspuns în plen 

În prezent, sectorul autovehiculelor se află într-o dezvoltare rapidă. În ultimii zece ani, au fost implementate și optimizate treptat sisteme avansate de asistență pentru conducătorii de autovehicule, iar, în prezent, urmează să fie inițiată următoarea etapă, și anume conducerea parțial autonomă. În 2016, vor fi introduse pe piață primele modele de autovehicule dotate cu sisteme de conducere parțial autonomă, precum sisteme de parcare complet autonomă, de evitare a coliziunilor și de asistență în blocajele din trafic. Prima generație de autovehicule complet autonome este dezvoltată în prezent de producători de automobile și ingineri de sistem, obiectivul general fiind introducerea lor pe piață începând cu 2030. Având în vedere aceste progrese rapide, sectorul european al transporturilor trebuie să se adapteze urgent la noua realitate. Pentru ca acesta să țină pasul cu tendințele de pe piață și pentru a rămâne competitiv în raport cu alte regiuni din lume, Comisia va trebui să răspundă rapid provocărilor juridice, procedurale și în materie de siguranță și infrastructură legate de conducerea autonomă. Comisia trebuie să abordeze următoarele chestiuni fundamentale:

– Dat fiind că tehnologia va prelua într-o măsură din ce în ce mai mare responsabilitățile fundamentale, precum conducerea autovehiculelor, a investigat Comisia cum ar trebui adaptată legislația existentă privind răspunderea? Mai specific, cum trebuie modificată Convenția de la Viena din 1968 privind circulația rutieră?

– Având în vedere faptul că conectivitatea dintre autovehiculele autonome și dintre autovehicule și infrastructură va fi esențială pentru fluidizarea traficului, cum intenționează Comisia să abordeze chestiunea referitoare la protecția datelor și la securitatea cibernetică?

– Având în vedere nevoile de infrastructură specifice ale autovehiculelor cu funcții de conducere autonomă, a analizat Comisia în ce măsură ar putea fi integrată conducerea autonomă în actuala infrastructură de transport a statelor membre și unde ar fi adecvat să se realizeze investiții strategice suplimentare?

– Având în vedere faptul că autovehiculele cu funcții de conducere autonomă necesită proceduri de testare și verificare diferite, intenționează Comisia să adapteze legislația existentă privind omologarea de tip a vehiculelor, precum reglementările Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor Unite (UNECE)?

– Având în vedere numeroasele chestiuni fundamentale prezentate mai sus, a început Comisia deja să elaboreze o strategie pentru conducerea autonomă în UE? Este de acord Comisia cu faptul că, dată fiind importanța din ce în ce mai mare a conducerii autonome, este esențială publicarea rapidă a unei Cărți verzi

Limba originală a întrebării: EN
Aviz juridic - Politica de confidențialitate