Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000006/2016Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000006/2016

En ny strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder og kvinders rettigheder efter 2015

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000006/2016
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Iratxe García Pérez, for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Procedure : 2016/2526(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000006/2016
Indgivne tekster :
O-000006/2016 (B8-0103/2016)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Den hidtidige og nuværende strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd afsluttedes i 2015. I en beslutning af 9. juni 2015 understregede Parlamentet nødvendigheden af, at Kommissionen hurtigt fremlægger en ny og målrettet strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder og kvinders rettigheder i EU. Indtil nu har den ansvarlige kommissær gentagne gange forpligtet sig til at fremlægge en strategi for tiden efter 2015. Den 3. december 2015 fremlagde Kommissionen sit arbejdsdokument "Strategisk indsats for ligestilling mellem kønnene 2016-2019", som udgør en referenceramme for ligestillingspolitikken efter 2015. Imidlertid er dette kun et arbejdsdokument, der som sådan ikke er blevet vedtaget af Kommissionen og heller ikke har interinstitutionel værdi.

Hvorfor har Kommissionen ikke vedtaget en gennemsigtig og offentlig meddelelse for "en ny strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder og kvinders rettigheder efter 2015" i overensstemmelse med dens europæiske og internationale mål og dens europæiske og internationale dagsorden?

Kan Kommissionen under hensyntagen til civilsamfundets synspunkter, således som de er kommet til udtryk gennem offentlig høring og høringerne af Det Rådgivende Udvalg for Ligestilling mellem Kvinder og Mænd samt i Parlamentets egen holdning som udtrykt i dets beslutning af 9. juni 2015 og i udtalelsen fra EPSCO-Rådet af 7. december 2015, oplyse, hvornår den vil fremlægge sin officielle strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder?

Hvordan vil Kommissionen arbejde sammen med det nederlandske formandskab, både med hensyn til dens tilsagn og de dermed forbundne forpligtelser fra formandskabstrioens side, med henblik på at fremlægge et udkast til Rådets konklusioner om ligestilling mellem kvinder og mænd til EPSCO-Rådet i marts 2016?