Menettely : 2016/2526(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000006/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000006/2016 (B8-0103/2016)

Keskustelut :

PV 02/02/2016 - 11
CRE 02/02/2016 - 11

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 99kWORD 24k
19. tammikuuta 2016
O-000006/2016
Suullisesti vastattava kysymys O-000006/2016
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Iratxe García Pérez, Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

 Aihe: Sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia vuoden 2015 jälkeen koskeva uusi strategia
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Tähänastinen strategia naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseksi päättyi vuonna 2015. Parlamentti painotti 9. kesäkuuta 2015 antamassaan päätöslauselmassa, että komission olisi pikaisesti esitettävä uusi strategia sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien edistämiseksi EU:ssa. Asiasta vastaava komission jäsen on tähän mennessä toistuvasti sitoutunut toimittamaan vuoden 2015 jälkeisen strategian. Komissio esitti 3. joulukuuta 2015 ”Strategisen toimintaohjelman sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi 2016–2019”, jota se pitää viitekehyksenään vuoden 2015 jälkeiselle tasa-arvopolitiikalle. Kyseessä on kuitenkin vain komission yksiköiden laatima valmisteluasiakirja, jota komissio ei ole hyväksynyt ja jolla ei ole toimielinten välistä painoarvoa.

Miksi komissio ei hyväksynyt avointa ja julkista tiedonantoa ”Uudeksi strategiaksi sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien edistämiseksi vuoden 2015 jälkeen” eurooppalaisten ja kansainvälisten tavoitteidensa mukaisesti?

Milloin komissio aikoo esittää sukupuolten tasa-arvoa koskevan virallisen strategiansa ottaen huomioon julkisen kuulemisen tuloksena esitetyn kansalaisyhteiskunnan kannan, miesten ja naisten yhtäläisiä mahdollisuuksia käsittelevän neuvoa-antavan komitean lausunnon, parlamentin 9. kesäkuuta 2015 annetussa päätöslauselmassa ilmaiseman oman kannan sekä työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston 7. joulukuuta 2015 ilmaiseman kannan?

Miten komissio aikoo tehdä yhteistyötä puheenjohtajavaltio Alankomaiden kanssa, kun on kyse tästä sitoumuksesta ja siihen liittyvistä puheenjohtajakolmikon sitoumuksista sukupuolten tasa-arvoa koskevia neuvoston päätelmiä koskevan luonnoksen esittämiseksi työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvostolle maaliskuussa 2016?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö