Procedure : 2016/2526(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000006/2016

Ingediende teksten :

O-000006/2016 (B8-0103/2016)

Debatten :

PV 02/02/2016 - 11
CRE 02/02/2016 - 11

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 6kWORD 24k
19 januari 2016
O-000006/2016
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000006/2016
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Iratxe García Pérez, namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

 Betreft: Nieuwe strategie voor gendergelijkheid en rechten van de vrouw na 2015
 Antwoord plenaire 

De tot dusver geldende strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen liep in 2015 ten einde. In een resolutie van 9 juni 2015 onderstreepte het Parlement dat de Commissie dringend een nieuwe specifieke strategie voor gendergelijkheid en rechten van de vrouw in de EU moest presenteren. Tot dusver heeft de verantwoordelijke commissaris herhaaldelijk toegezegd een strategie voor de periode na 2015 te zullen voorleggen. Op 3 december 2015 presenteerde de Commissie haar "Strategisch engagement voor gendergelijkheid 2016-2019", dat te beschouwen is als haar referentiekader voor het beleid inzake gendergelijkheid vanaf 2015. Dit is evenwel slechts een intern werkdocument en is als zodanig niet door de Commissie goedgekeurd, noch heeft het interinstitutionele geldigheid.

Waarom heeft de Commissie geen transparante en openbare mededeling over een "Nieuwe strategie voor gendergelijkheid en rechten van de vrouw na 2015" goedgekeurd, die aansluit bij haar Europese en internationale doelstellingen en agenda?

Kan de Commissie, gezien de publieke opinie zoals die in de openbare raadpleging tot uitdrukking is gekomen en gezien het standpunt van de adviescommissie gelijke rechten voor vrouwen en mannen alsmede het standpunt van het Europees Parlement zoals uitgesproken in zijn resolutie van 9 juni 2015 en het advies van de EPSCO-Raad van 7 december 2015, meedelen wanneer zij haar officiële strategie over gendergelijkheid zal voorleggen?

Hoe zal de Commissie samen met het Nederlandse voorzitterschap te werk gaan om zowel haar eigen toezeggingen als de aanverwante toezeggingen van het voorzitterstrio waar te maken en een reeks ontwerpaanbevelingen van de Raad inzake gendergelijkheid in maart 2016 aan de EPSCO-Raad voor te leggen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid