Procedura : 2016/2526(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000006/2016

Teksty złożone :

O-000006/2016 (B8-0103/2016)

Debaty :

PV 02/02/2016 - 11
CRE 02/02/2016 - 11

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 188kWORD 26k
19 stycznia 2016
O-000006/2016
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000006/2016
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Iratxe García Pérez, Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

 Przedmiot: Nowa Strategia w sprawie równouprawnienia płci i praw kobiet po 2015 r.
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Realizację obecnej strategii na rzecz równości kobiet i mężczyzn zakończono w 2015 r. W rezolucji z dnia 9 czerwca 2015 r. Parlament podkreślił pilną potrzebę przedstawienia nowej Strategii w sprawie równouprawnienia płci i praw kobiet w UE. Jak dotąd właściwy komisarz wielokrotnie zobowiązywał się do przygotowania strategii na okres po 2015 r. W dniu 3 grudnia 2015 r. Komisja przedstawiła dokument zatytułowany „Strategiczne zaangażowanie na rzecz równości płci w latach 2016–2019”, który jest uważany za punkt odniesienia dla polityki równości płci na okres po 2015 r. Jednak jest to jedynie dokument roboczy służb Komisji i jako taki nie został przez nią przyjęty ani nie posiada wartości międzyinstytucjonalnej.

Dlaczego Komisja nie przyjęła przejrzystego i publicznie dostępnego komunikatu w sprawie „Nowej Strategii w sprawie równouprawnienia płci i praw kobiet po 2015 r.” zgodnego z jej europejskimi i międzynarodowymi celami oraz programem prac?

Mając na uwadze opinie obywateli wyrażone w drodze konsultacji społecznych, opinię Komitetu Doradczego ds. Równości Szans dla Kobiet i Mężczyzn, stanowisko Parlamentu sformułowane w rezolucji z dnia 9 czerwca 2015 r., a także opinię Rady EPSCO z dnia 7 grudnia 2015 r., czy Komisja mogłaby poinformować nas o terminie przedstawienia swojej oficjalnej strategii w sprawie równości płci?

Jak będzie wyglądać współpraca Komisji z prezydencją holenderską w odniesieniu do podjętych przez nią zobowiązań, jak i powiązanych zobowiązań trzech prezydencji, mająca na celu przedstawienie EPSCO projektu konkluzji Rady w sprawie równouprawnienia płci w marcu 2016 r.?

Oryginalny język pytania: EN
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności