Förfarande : 2016/2526(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000006/2016

Ingivna texter :

O-000006/2016 (B8-0103/2016)

Debatter :

PV 02/02/2016 - 11
CRE 02/02/2016 - 11

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 79kWORD 24k
19 januari 2016
O-000006/2016
Fråga för muntligt besvarande O-000006/2016
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Iratxe García Pérez, för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

 Angående: Den nya strategin för jämställdhet och kvinnors rättigheter efter 2015
 Svar i kammaren 

Den strategi för jämställdhet som gällt hittills löpte ut 2015. I sin resolution av den 9 juni 2015 underströk parlamentet det brådskande behovet för kommissionen att lägga fram en ny särskild strategi för jämställdhet och kvinnors rättigheter inom EU. Hittills har den ansvariga kommissionsledamoten upprepade gånger lovat att lägga fram en strategi för perioden efter 2015. Den 3 december 2015 presenterade kommissionen sitt dokument Strategiskt engagemang för jämställdhet 2016–2019, som betraktas som kommissionens referensram när det gäller jämställdhetspolitiken efter 2015. Det är dock enbart ett internt arbetsdokument, som därför inte har antagits av kommissionen, och som inte heller har något interinstitutionellt värde.

Varför antog kommissionen inte ett öppet och offentligt meddelande om den nya strategin för jämställdhet och kvinnors rättigheter efter 2015, i linje med kommissionens mål och agenda i Europa och internationellt?

Med beaktande av den allmänna opinionen, som uttrycktes i ett offentligt samråd, och av den rådgivande kommittén för lika möjligheter för kvinnor och män samt Europaparlamentets ståndpunkt i sin resolution av den 9 juni 2015 och de åsikter som rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) framförde den 7 december 2015, när kommer kommissionen att meddela oss när den tänker lägga fram sin officiella strategi för jämställdhet mellan kvinnor och män?

Hur kommer kommissionen att samarbeta med det nederländska ordförandeskapet både när det gäller det egna åtagandet och liknande åtaganden inom ordförandeskapstrion i syfte att i rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) lägga fram ett utkast till rådets slutsatser om jämställdet mellan kvinnor och män i mars 2016?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy