Parlamentní otázky
PDF 197kWORD 27k
21. ledna 2016
O-000008/2016
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000008/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Maria Grapini, Siegfried Mureşan, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Theodor Dumitru Stolojan, Cristian-Silviu Buşoi, László Tőkés, Traian Ungureanu, Mihai Ţurcanu, Adina-Ioana Vălean, Claudia Tapardel, Norica Nicolai, Mircea Diaconu, Renate Weber, Monica Macovei, Cătălin Sorin Ivan, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damian Drăghici, Ioan Mircea Paşcu, Sorin Moisă, Emilian Pavel, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu, Emil Radev, Michał Boni, Franc Bogovič, Csaba Sógor, Therese Comodini Cachia, Michaela Šojdrová, Vladimir Urutchev, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, Clara Eugenia Aguilera García, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Tomáš Zdechovský

 Předmět: Důvodné podezření týkající se možných nesrovnalostí v činnosti norského úřadu na ochranu dětí Barnevarnet

Opatření, která přijímá norský úřad na ochranu dětí Barnevarnet, omezují právo některých rodičů, kteří jsou občany EU, na kontakt s vlastními dětmi či dokonce vedou k odebírání dětí od rodin, čímž jim způsobují stres, jenž by mohl mít vliv na jejich další rozvoj.

Existují informace o případech, kdy úřad Barnevarnet přistoupil k takovýmto opatřením na základě výpovědí učitelů či dětí, aniž by potvrdil, že tato prohlášení byla učiněna v přítomnosti psychologa, a aniž by poskytl informace o postupu, v souladu s nímž byla tato prohlášení učiněna, a navíc v nepřítomnosti advokáta či právního zástupce rodičů, tak aby bylo zajištěno dodržování správného postupu v případě mladistvých.

V situaci, kdy v Norsku žije více než 150 000 občanů EU (tj. 3,5 % celkového počtu obyvatel), kteří jsou sociálně a profesně integrováni a jsou pro společnost, v níž žijí, přínosem, představuje činnost úřadu Barnevarnet riziko, které ohrožuje rodinný život řady evropských občanů:

Je Komise schopna požádat norské orgány o vysvětlení postupů, které používá úřad Barnevarnet?

Bere Komise v úvahu možnost rozšíření působnosti bilaterálních smluv se třetími zeměmi, tak aby zajistily ochranu práv rodin, u nichž je alespoň jeden člen občanem EU?

Jaké možnosti má Komise k tomu, aby zasáhla, pokud zjistí, že by tyto postupy mohly vést k psychické a emocionální traumatizaci nezletilých nebo jejich rodičů?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: RO
Právní upozornění - Ochrana soukromí