Parlamentarna pitanja
PDF 50kWORD 27k
21. siječnja 2016.
O-000008/2016
Pitanje za usmeni odgovor O-000008/2016
upućeno Komisiji
članak 128
Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Maria Grapini, Siegfried Mureşan, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Theodor Dumitru Stolojan, Cristian-Silviu Buşoi, László Tőkés, Traian Ungureanu, Mihai Ţurcanu, Adina-Ioana Vălean, Claudia Tapardel, Norica Nicolai, Mircea Diaconu, Renate Weber, Monica Macovei, Cătălin Sorin Ivan, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damian Drăghici, Ioan Mircea Paşcu, Sorin Moisă, Emilian Pavel, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu, Emil Radev, Michał Boni, Franc Bogovič, Csaba Sógor, Therese Comodini Cachia, Michaela Šojdrová, Vladimir Urutchev, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, Clara Eugenia Aguilera García, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Tomáš Zdechovský

 Predmet: Opravdana sumnja za postojanje nepravilnosti u postupcima norveške službe za zaštitu djece ('Barnevernet')

Norveška služba za zaštitu djece ('Barnevernet') poduzela je mjere kojima se nizu građana EU-a ograničava pravo na kontakt s vlastitom djecom te se, kao izvanredna mjera, primjenjuje čak i potpuno odvajanje djece od svojih obitelji, što djeci nanosi veliku duševnu bol i potencijalno utječe na njihov budući razvoj;

Postoje prijavljeni slučajevi da su službe za zaštitu djece poduzimale takve mjere samo na temelju iskaza učitelja ili djece, bez potvrde da su njihove izjave dane u prisustvu psihologa ili navoda o postupku koji se slijedio te bez odvjetnika ili predstavnika roditelja koji bi mogao jamčiti poštovanje pravilne procedure za ispitivanje maloljetnika.

Djelovanje službi za zaštitu djece prijetnja su obiteljskom životu više od preko 150 000 državljana EU-a koji trenutno žive u Norveškoj, tj. oko 3,5 % ukupne populacije, koji su integrirani članovi društva koji primaju plaću i aktivno doprinose norveškom društvu.

S obzirom na to,

može li Komisija zatražiti pojašnjenje u pogledu postupaka koje provode norveške službe za zaštitu djece?

Hoće li razmotriti povećanje raspona bilateralnih sporazuma s trećim zemljama kako bi se zaštitila prava obitelji od kojih je najmanje jedan član građanin Europske unije?

Što može Komisija poduzeti ako zaključi da će postupci koji se provode djeci i njihovim roditeljima najvjerojatnije nanijeti psihološku i emocionalnu bol?

Izvorni jezik pitanja: RO
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti