Parlamenti kérdések
PDF 50kWORD 28k
2016. január 21.
O-000008/2016
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000008/2016
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Maria Grapini, Siegfried Mureşan, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Theodor Dumitru Stolojan, Cristian-Silviu Buşoi, László Tőkés, Traian Ungureanu, Mihai Ţurcanu, Adina-Ioana Vălean, Claudia Tapardel, Norica Nicolai, Mircea Diaconu, Renate Weber, Monica Macovei, Cătălin Sorin Ivan, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damian Drăghici, Ioan Mircea Paşcu, Sorin Moisă, Emilian Pavel, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu, Emil Radev, Michał Boni, Franc Bogovič, Csaba Sógor, Therese Comodini Cachia, Michaela Šojdrová, Vladimir Urutchev, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, Clara Eugenia Aguilera García, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Tomáš Zdechovský

 Tárgy: A norvég gyerekvédelmi szolgálat - Barnevernet - által elkövetett lehetséges visszaélések megalapozott gyanúja

A norvég gyerekvédelmi szolgálat – Barnevernet – intézkedései korlátozzák bizonyos szülők, európai uniós polgárok, azon jogát, hogy saját gyerekeikkel kapcsolatba léphessenek, illetve a gyerekek sürgősségi rendszerben történő eltávolítása családjuktól olyan stressztényezőket idéz elő, amelyeknél fennáll fejlődésük utólagos befolyásolásának kockázata is.

Olyan esetekről is van információ, amikor a Barnevernet az oktatók és a gyerekek által tett nyilatkozatok alapján hozott ilyen intézkedést, anélkül, hogy megerősítette volna, hogy e nyilatkozatokat pszichológus jelenlétében tették, anélkül, hogy a nyilatkozattételi eljárás előírásszerűen zajlott volna le, és anélkül, hogy egy ügyvéd, vagy a szülők képviselője jelen lett volna, biztosítandó, hogy a kiskorúak kihallgatási eljárása szabályszerűen történjen.

Olyan körülmények között, amikor Norvégiában több mint 150 000 európai uniós polgár lakik, akik az összlakosság 3,5%-át teszik ki, társadalmilag integrálódtak és többletértéket jelentenek annak a társadalomnak, amelynek tagjai, a Barnevernet szolgálat fellépéseiben ott a kockázat, hogy számos európai polgár családi életére gyakorolhatnak nyomást:

Van-e lehetősége a Bizottságnak világos magyarázatot kérni a norvég hatóságoktól a Barnevernet szolgálat eljárásairól?

Fontolgatja-e a Bizottság annak lehetőségét, hogy kiterjeszti a kétoldalú megállapodások alkalmazási területét harmadik országokra, illetve az olyan családok jogainak védelmére is, amelyeknek legalább egy tagja európai polgár?

Milyen beavatkozási lehetőségei vannak a Bizottságnak, amennyiben azt állapítja meg, hogy ezek az eljárások pszichikai-érzelmi traumákat okozhatnak a kiskorúaknak vagy szüleiknek?

A kérdés eredeti nyelve: RO
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat