Parlamentiniai klausimai
PDF 195kWORD 28k
2016 m. sausio 21 d.
O-000008/2016
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000008/2016
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Maria Grapini, Siegfried Mureşan, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Theodor Dumitru Stolojan, Cristian-Silviu Buşoi, László Tőkés, Traian Ungureanu, Mihai Ţurcanu, Adina-Ioana Vălean, Claudia Tapardel, Norica Nicolai, Mircea Diaconu, Renate Weber, Monica Macovei, Cătălin Sorin Ivan, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damian Drăghici, Ioan Mircea Paşcu, Sorin Moisă, Emilian Pavel, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu, Emil Radev, Michał Boni, Franc Bogovič, Csaba Sógor, Therese Comodini Cachia, Michaela Šojdrová, Vladimir Urutchev, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, Clara Eugenia Aguilera García, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Tomáš Zdechovský

 Tema: Pagrįstos priežastys įtarti Norvegijos vaikų apsaugos instituciją ("Barnevernet") pažeidimais

Norvegijos vaikų apsaugos institucija („Barnevernet“) ėmėsi veiksmų, kuriais apribojama kai kurių ES piliečių teisė bendrauti su savo vaikais, ir net pritaikė neatidėliotiną priemonę – visiškai atskyrė vaikus nuo jų šeimų; vaikams tai sukėlė didelį stresą ir galbūt turės įtakos jų tolesniam vystymuisi.

Buvo pranešta apie atvejus, kai vaikų apsaugos institucijos ėmėsi tokių priemonių remdamosi liudijimais, kuriuos pateikė mokytojai ar vaikai, nepatikrinusios, ar šie pareiškimai buvo gauti dalyvaujant psichologui, ir nenurodžiusios, kokiomis procedūromis buvo vadovaujamasi, be to, nedalyvaujant advokatui ar tėvų atstovui, kuris būtų užtikrinęs, kad vadovaujamasi tinkamomis procedūromis apklausiant nepilnamečius.

Vaikų apsaugos institucijų veiksmai kelia grėsmę daugelio iš daugiau nei 150 000 ES piliečių, šiuo metu gyvenančių Norvegijoje, t. y. apie 3,5 proc. visų gyventojų, kurie yra integravęsi ir mokamą darbą turintys bendruomenės nariai, aktyviai dalyvaujantys Norvegijos visuomeniniame gyvenime, šeimų gyvenimui.

Atsižvelgiant į tai:

Ar Komisija gali prašyti išaiškinti procedūras, kuriomis vadovaujasi Norvegijos vaikų apsaugos institucijos?

Ar ji svarstys galimybę išplėsti dvišalių susitarimų su trečiosiomis šalimis sritį tiek, kad būtų apsaugotos šeimų, kurių bent vienas narys yra ES pilietis, teisės?

Kokių veiksmų Komisija gali imtis, jei paaiškės, kad procedūros, kuriomis vadovaujamasi, greičiausiai lemia psichologinį ar emocinį stresą vaikams ar jų tėvams?

Klausimo originalo kalba: RO
Teisinis pranešimas - Privatumo politika