Întrebări parlamentare
PDF 50kWORD 29k
21 ianuarie 2016
O-000008/2016
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000008/2016
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Maria Grapini, Siegfried Mureşan, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Theodor Dumitru Stolojan, Cristian-Silviu Buşoi, László Tőkés, Traian Ungureanu, Mihai Ţurcanu, Adina-Ioana Vălean, Claudia Tapardel, Norica Nicolai, Mircea Diaconu, Renate Weber, Monica Macovei, Cătălin Sorin Ivan, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damian Drăghici, Ioan Mircea Paşcu, Sorin Moisă, Emilian Pavel, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu, Emil Radev, Michał Boni, Franc Bogovič, Csaba Sógor, Therese Comodini Cachia, Michaela Šojdrová, Vladimir Urutchev, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, Clara Eugenia Aguilera García, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Tomáš Zdechovský

 Subiect: Suspiciuni întemeiate privind posibile abuzuri din partea Serviciului norvegian de protecție a copilului - Barnevernet

Măsurile luate de Serviciul norvegian de protecție a copilului, Barnevernet, limitează dreptul unor părinți, cetățeni ai UE, de a intra în contact cu propriii lor copii, iar separarea copiilor de familiile lor în regim de urgență creează factori de stres, care riscă să le afecteze ulterior evoluția.

Există informații referitoare la cazuri în care serviciul Barnevernet a luat aceste măsuri în urma unor constatări bazate pe declarațiile educatorilor și copiilor, fără a confirma faptul că aceste declarații au fost luate în fața unui psiholog, fără a dezvălui procedura în conformitate cu care au fost luate aceste declarații și în lipsa unui avocat sau reprezentant din partea părinților pentru a se asigura respectarea procedurilor de audiere a minorilor.

În situația în care în Norvegia locuiesc peste 150 000 de cetățeni ai UE, reprezentând 3,5 % din totalul populației, persoane integrate social și profesional, care aduc valoare adăugată societății în care trăiesc, acțiunile serviciului Barnevernet riscă să pună sub presiune viața multor familii de cetățeni europeni:

Este în măsură Comisia să solicite clarificări autorităților norvegiene cu privire la procedurile serviciului Barnevernet?

Ia în calcul Comisia posibilitatea de a extinde domeniul de aplicare a înțelegerilor bilaterale cu țările terțe și asupra protejării drepturilor familiilor în care cel puțin unul dintre membri este cetățean european?

Ce modalități are Comisia să intervină atunci când constată că aceste proceduri pot crea traumatisme psihoemoționale minorilor sau părinților?

Aviz juridic - Politica de confidențialitate