Parlamentarna vprašanja
PDF 49kWORD 27k
21. januar 2016
O-000008/2016
Vprašanje za ustni odgovor O-000008/2016
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Maria Grapini, Siegfried Mureşan, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Theodor Dumitru Stolojan, Cristian-Silviu Buşoi, László Tőkés, Traian Ungureanu, Mihai Ţurcanu, Adina-Ioana Vălean, Claudia Tapardel, Norica Nicolai, Mircea Diaconu, Renate Weber, Monica Macovei, Cătălin Sorin Ivan, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damian Drăghici, Ioan Mircea Paşcu, Sorin Moisă, Emilian Pavel, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu, Emil Radev, Michał Boni, Franc Bogovič, Csaba Sógor, Therese Comodini Cachia, Michaela Šojdrová, Vladimir Urutchev, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, Clara Eugenia Aguilera García, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Tomáš Zdechovský

 Zadeva: Utemeljeni razlogi za sum nepravilnosti pri norveškem organu za varstvo mladoletnikov (Barnevernet)

Norveški organ za varstvo mladoletnikov (Barnevernet) je sprejel ukrepe, s katerimi je številnim državljanom EU omejil pravico do stikov s svojimi otroki, in je kot nujni ukrep otroke celo popolnoma ločil od družin, zaradi česar so v hudi stiski, to pa bi tudi utegnilo vplivati na njihov nadaljnji razvoj.

Prijavljeni so bili primeri, ko so organi za zaščito mladoletnikov te ukrepe sprejeli na podlagi pričanj učiteljev ali otrok, ne da bi potrdili, da so te izjave podali ob prisotnosti psihologa, ali navedli, po katerih postopkih so se ravnali, ter ne da bi pravniku ali zastopniku staršev omogočili, da bi zagotovil, da bi zaslišanje mladoletnikov potekalo v skladu z ustreznimi postopki.

Ukrepi organov za zaščito mladoletnikov ogrožajo družinsko življenje številnih izmed 150 000 državljanov EU, ki trenutno prebivajo na Norveškem, kar je približno 3,5 % vsega prebivalstva, te osebe pa so integrirane v skupnost, zaposlene in aktivno prispevajo k norveški družbi.

Glede na navedeno:

ali lahko Komisija zahteva pojasnilo o postopkih, po katerih se ravnajo norveški organi za varstvo mladoletnikov?

Ali bo razmislila o razširitvi področja uporabe dvostranskih ureditev s tretjimi državami, da bi zaščitila pravice družin, v katerih je vsaj en član državljan EU?

Kako lahko Komisija ukrepa, če ugotovi, da uporabljeni postopki utegnejo povzročiti psihološko ali čustveno stisko pri mladoletnikih ali njihovih starših?

Izvirni jezik vprašanja: RO
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov