Parlamentarna pitanja
PDF 191kWORD 26k
25. siječnja 2016.
O-000009/2016
Pitanje za usmeni odgovor O-000009/2016
upućeno Komisiji
članak 128
Dominique Bilde, Sylvie Goddyn, Ivo Vajgl, Georg Mayer, Marco Affronte, Emil Radev, Lorenzo Fontana, Takis Hadjigeorgiou, Henna Virkkunen, Bronis Ropė, Tunne Kelam, Dominique Martin, Philippe Loiseau, Sophie Montel, Florian Philippot, Marie-Christine Boutonnet, Edouard Ferrand, Gilles Lebreton, Mylène Troszczynski, Gerolf Annemans, Bernard Monot, Steeve Briois, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Julie Girling, Arne Gericke, Jean-François Jalkh, Franz Obermayr, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Zigmantas Balčytis, Joëlle Mélin, Petras Auštrevičius, Igor Šoltes, Georges Bach, Jean-Luc Schaffhauser, Michał Marusik, Marine Le Pen, Louis Aliot, Stelios Kouloglou

 Predmet: Izvoz živih životinja izvan EU-a

Više od tri milijuna živih životinja izveze se svake godine iz EU-a u treće zemlje. Ta je trgovina, što zbog dugotrajnog transporta, što zbog uvjeta tovljenja i klanja u odredišnim zemljama, izvor patnje za životinje.

Istraživanje koje je provelo nekoliko udruga u listopadu 2015. otkrilo je u nekim odredišnim zemljama nedopustive prakse u pogledu uvjeta klanja koji su u suprotnosti s preporukama Svjetske organizacije za zdravlje životinja. Navedeno predstavlja ozbiljnu povredu članka 13. UFEU-a i odluke Suda EU-a iz lipnja 2015. u slučaju Zuchtvieh, koja se odnosi na Uredbu Vijeća (EZ) 1/2005. Nadalje, de facto je nemoguće ispravno nadzirati provedbu zakonodavstva tijekom istovara ili transporta.

1. Može li nam Komisija naznačiti namjerava li zabraniti izvoz životinja u zemlje koje, za razliku od, primjerice, Australije, ne pružaju jamstva u pogledu poštovanja preporuka Svjetske organizacije za zdravlje životinja i europskog zakonodavstva o dobrobiti životinja?

2. Koje mjere Komisiji stoje na raspolaganju kako bi se zemljama uvoznicama pružila proaktivna pomoć u pogledu tovljenja i klanja?

Izvorni jezik pitanja: FR
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti