Parlamenti kérdések
PDF 195kWORD 26k
2016. január 25.
O-000009/2016
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000009/2016
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Dominique Bilde, Sylvie Goddyn, Ivo Vajgl, Georg Mayer, Marco Affronte, Emil Radev, Lorenzo Fontana, Takis Hadjigeorgiou, Henna Virkkunen, Bronis Ropė, Tunne Kelam, Dominique Martin, Philippe Loiseau, Sophie Montel, Florian Philippot, Marie-Christine Boutonnet, Edouard Ferrand, Gilles Lebreton, Mylène Troszczynski, Gerolf Annemans, Bernard Monot, Steeve Briois, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Julie Girling, Arne Gericke, Jean-François Jalkh, Franz Obermayr, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Zigmantas Balčytis, Joëlle Mélin, Petras Auštrevičius, Igor Šoltes, Georges Bach, Jean-Luc Schaffhauser, Michał Marusik, Marine Le Pen, Louis Aliot, Stelios Kouloglou

 Tárgy: Élő állatok kivitele az Unióból

Évente több mint 3 millió élő állatot exportálnak az Unióból harmadik országokba. Ez a kereskedelem szenvedést okoz az állatoknak a hosszú utaztatás és a célországokban folytatott hízlalási és vágási gyakorlatok miatt.

2015 októberében több szervezet vizsgálta bizonyos célországokban a vágás körülményeit, és e vizsgálatokból olyan megengedhetetlen vágási gyakorlatokra derült fény, melyek ellentétesek az Állategészségügyi Világszervezet ajánlásaival. Ez az EUMSZ 13. cikkének, valamint az Európai Unió Bírósága által az 1/2005/EK tanácsi rendelettel kapcsolatos Zuchtvieh-ügyben hozott 2015. júniusi ítélet súlyos megsértését jelenti. Mi több, valójában lehetetlen megfelelő módon ellenőrizni, hogy a kirakodás és a szállítás során betartják-e a jogszabályokat.

1. Szándékában áll a Bizottságnak – többek között az ausztrál gyakorlatot követve – betiltani az állatok kivitelét olyan célországokba, ahol nem garantált az Állategészségügyi Világszervezet által megfogalmazott ajánlások és az európai állatjóléti jogszabályok tiszteletben tartása?

2. Milyen intézkedéseket tud tenni a Bizottság az importőr országoknak a hízlalás és vágás terén történő proaktív segítségnyújtás biztosítása érdekében?

A kérdés eredeti nyelve: FR
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat