Întrebări parlamentare
PDF 192kWORD 27k
25 ianuarie 2016
O-000009/2016
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000009/2016
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Dominique Bilde, Sylvie Goddyn, Ivo Vajgl, Georg Mayer, Marco Affronte, Emil Radev, Lorenzo Fontana, Takis Hadjigeorgiou, Henna Virkkunen, Bronis Ropė, Tunne Kelam, Dominique Martin, Philippe Loiseau, Sophie Montel, Florian Philippot, Marie-Christine Boutonnet, Edouard Ferrand, Gilles Lebreton, Mylène Troszczynski, Gerolf Annemans, Bernard Monot, Steeve Briois, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Julie Girling, Arne Gericke, Jean-François Jalkh, Franz Obermayr, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Zigmantas Balčytis, Joëlle Mélin, Petras Auštrevičius, Igor Šoltes, Georges Bach, Jean-Luc Schaffhauser, Michał Marusik, Marine Le Pen, Louis Aliot, Stelios Kouloglou

 Subiect: Exportul de animale vii către țări din afara UE

În fiecare an, mai mult de 3 milioane de animale vii sunt exportate din Uniunea Europeană către țări terțe. Această activitate comercială provoacă suferință animalelor, ca urmare a transportului pe distanțe lungi și a condițiilor în care se realizează îngrășarea și sacrificarea animalelor în țările de destinație.

O anchetă realizată de mai multe asociații, ale cărei rezultate au fost prezentate în octombrie 2015, a scos în evidență existența anumitor practici inadmisibile în ceea ce privește condițiile de sacrificare din anumite țări de destinație, acestea reprezentând încălcări ale recomandărilor Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (OIE). Utilizarea acestor practici constituie, de asemenea, o încălcare gravă a dispozițiilor articolului 13 din TFUE și a hotărârii pronunțate în iunie 2015 de către CJUE în cauza Zuchtvieh, cu referire la Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului. În plus, este imposibil, din punct de vedere practic, să se realizeze un control corespunzător al punerii în aplicare a legislației în etapa de descărcare și de transport al animalelor.

1. Ar putea Comisia să precizeze dacă intenționează să interzică exporturile de animale către țări care nu garantează respectarea recomandărilor OIE și a legislației europene cu privire la bunăstarea animalelor, aliniindu-se la modelele de regimuri instituite în acest domeniu, cum ar fi, de exemplu, cel introdus deja de Australia?

2. Ce măsuri poate adopta Comisia pentru a oferi o asistență proactivă țărilor care importă animalele în ceea ce privește îngrășarea și sacrificarea acestora?

Limba originală a întrebării: FR
Aviz juridic - Politica de confidențialitate