Parlamentarno pitanje - O-000010/2016Parlamentarno pitanje
O-000010/2016

Duhanski sporazum (Sporazum s poduzećem Philip Morris International)

Pitanje za usmeni odgovor O-000010/2016
upućeno Komisiji
članak 128
Bart Staes, José Bové
u ime Kluba Verts/ALE

Postupak : 2016/2555(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000010/2016
Podneseni tekstovi :
O-000010/2016 (B8-0109/2016)
Doneseni tekstovi :

Trenutačno su na snazi četiri sporazuma o suradnji između država članica i EU-a i svakog od sljedećih poduzeća: Philip Morris International, Japan Tobacco International, Imperial Tobacco Limited i British American Tobacco. Sporazum s poduzećem Philip Morris International (PMI) istječe u srpnju 2016. zbog čega se strane trebaju uskoro sastati kako bi ispitale treba li ga produljiti.

Komisija već godinama, osobito od svibnja 2015., odgađa objavljivanje ocjene u vezi sa sporazumom s PMI-jem. Sporazum s PMI-jem istječe za manje od šest mjeseci, a Parlament, koji je jedino izravno izabrano tijelo, o tome dosad nije odgovarajuće obaviješten. To je demokratski gledano neprihvatljivo. Europski građani moraju znati koje je stajalište Komisije kad je riječ o mogućnosti produljenja sporazuma s PMI-jem i o tajnim pregovorima između Komisije i PMI-ja koji su u tijeku.

1. Kada će Komisija Parlamentu dostaviti ocjenu koju je zatražio 3. travnja 2014. u rezoluciji o godišnjem izvješću za 2012. o zaštiti financijskih interesa EU-a – Borba protiv prijevara i u rezoluciji o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2012.? Zbog čega je došlo do tako velikog kašnjenja u slanju ocjene? Svako daljnje odgađanje moglo bi se smatrati kršenjem obećanja koje je povjerenik Komisije dao Parlamentu da će ocjenu isporučiti na vrijeme.

2. Koji su glavni rezultati postignuti na temelju važećih sporazuma s proizvođačima duhana? Koje su negativne strane tih sporazuma? Koje je stajalište Komisije o dodanoj vrijednosti obnavljanja važećih sporazuma?

3. U kojoj su fazi pregovori? Koji je raspored predviđen? Kada će i na koji način Parlament biti obaviješten?

4. Koje su financijske implikacije za Uniju i države članice, uključujući i kazne izrečene tijekom razdoblja u kojem su ti sporazumi bili na snazi?

5. Što Komisija predlaže u pogledu namijene i podjele financijske koristi ostvarene od budućih sporazuma?

6. Koje je stajalište Komisije o uvođenju poreza ili pristojbe na duhan na razini EU-a, kao vlastitog izvora prihoda EU-a, u cilju borbe protiv krijumčarenja i krivotvorenja duhana te proizvodnje cigareta namijenjenih za ilegalni izvoz, tzv. illicit whites, o jačanju programa EU-a u tom području u cilju pružanja potpore državama članicama i o financiranju programa za zaštitu javnog zdravlja u EU-u?

Podneseno: 26.1.2016

Proslijeđeno: 28.1.2016

Rok za odgovor: 4.2.2016