Întrebare parlamentară - O-000010/2016Întrebare parlamentară
O-000010/2016

Acordul privind tutunul (acordul PMI)

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000010/2016
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Bart Staes, José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Procedură : 2016/2555(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000010/2016
Texte depuse :
O-000010/2016 (B8-0109/2016)
Texte adoptate :

Patru acorduri de cooperare sunt în prezent în vigoare între statele membre și UE, și, respectiv, Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) și British American Tobacco (BAT). Acordul cu PMI, care urmează să expire în iulie 2016, cere părților să se reunească în curând pentru a analiza posibilitatea de a prelungi sau nu acordul de cooperare.

Timp de mulți ani, în special începând cu luna mai 2015, Comisia a amânat publicarea evaluării aferente acordului PMI. Acordul PMI urmează să expire în mai puțin de șase luni și Parlamentul, singurul organ ales prin vot direct, nu a fost corect informat până în prezent. Acest lucru este inacceptabil din punct de vedere democratic. Cetățenii europeni trebuie să fie conștienți de punctul de vedere al Comisiei cu privire la posibilitatea reînnoirii acordului PMI și de negocierile aflate în curs de desfășurare în culise între Comisie și PMI .

1. Când intenționează Comisia să prezinte Parlamentului evaluările pe care le-a solicitat la 3 aprilie 2014 în Rezoluția sa referitoare la Raportul anual pe 2012 privind protejarea intereselor financiare ale UE - combaterea fraudei și Rezoluția sa referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012? Ce a cauzat această întârziere considerabilă în furnizarea evaluării? Orice nouă amânare ar putea fi considerată drept o încălcare a promisiunii făcute de comisar în fața Parlamentului de a prezenta evaluarea la timp.

2. Care sunt principalele rezultate obținute în cadrul actualelor acorduri cu producătorii de tutun? Ce consecințe negative au aceste acorduri? Care este poziția Comisiei cu privire la valoarea adăugată a reînnoirii actualelor acorduri?

3. Care este stadiul actual al negocierilor? Care este calendarul prevăzut? Când și în ce mod va fi informat Parlamentul?

4. Care sunt implicațiile financiare ale acordurilor pentru Uniune și pentru statele sale membre, inclusiv în ceea ce privește amenzile aplicate în perioada în care acordurile au fost în vigoare?

5. Care este propunerea Comisiei cu privire la scopul și distribuția beneficiilor financiare ale viitoarelor acorduri?

6. Care este poziția Comisiei cu privire la introducerea la nivelul UE a unui impozit sau a unei taxe pe tutun, ca o resursă proprie a UE, pentru a lupta împotriva contrafacerii și a contrabandei cu tutun și a țigărilor fabricate legal în alte țări în scopul contrabandei; cu privire la consolidarea programelor UE în acest domeniu în vederea sprijinirii statelor membre și cu privire la programele de finanțare și pentru a proteja sănătatea publică în UE?

Depunere: 26.1.2016

Trimisă: 28.1.2016

Termen pentru răspuns: 4.2.2016