Parlamentarno vprašanje - O-000011/2016Parlamentarno vprašanje
O-000011/2016

Določbe o trajnostnem razvoju v sporazumu o gospodarskem partnerstvu EU-Zahodna Afrika

Vprašanje za ustni odgovor O-000011/2016
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Bernd Lange, Christofer Fjellner, v imenu Odbora za mednarodno trgovino

Postopek : 2016/2554(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000011/2016
Predložena besedila :
O-000011/2016 (B8-0108/2016)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Po več kot desetih letih pogovorov so zahodnoafriške države in EU sklenile sporazum o gospodarskem partnerstvu (EPA). Pogodbenice so parafirale končno besedilo sporazuma in doslej ga je podpisala velika večina zahodnoafriških držav. Če se bo sporazum pravilno izvajal, bo zagotovil bistveno boljši tržni dostop za blago iz zahodne Afrike kot shema GSP in tako omogočil okrepitev trgovinskih in gospodarskih vezi med pogodbenicami. Cilji sporazuma med drugim obsegajo: prispevati k vzdržni gospodarski rasti, izkoreninjenju revščine, dvigu življenjskega standarda in okrepitvi regionalnega povezovanja. Da bi uresničili te cilje, bo bistveno pravilno izvajanje in spremljanje sporazuma.

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in zahodnoafriškimi državami vsebuje določbe, ki pogodbenice zavezujejo k spoštovanju mednarodnih standardov na področju človekovih in delavskih pravic ter okolja, kot so določeni v sporazumu iz Cotonouja. Sporazum predvideva ustanovitev skupnega posvetovalnega odbora, ki naj bi nadzoroval izpolnjevanje teh zavez.

1. Katere konkretne ukrepe bo Komisija sprejela, da bo pri izvajanju sporazuma zagotovila spoštovanje človekovih in delavskih pravic ter varstva okolja?

2. Kako bo Komisija zagotovila široko udeležbo civilne družbe v skupnem posvetovalnem odboru ob enakopravnem sodelovanju akademskih krogov, podjetij in socialnih partnerjev, ter ustrezno in dostopno financiranje in učinkovito in samostojno delovanje odbora?

3. Ali se lahko Komisija zaveže, da bo pri obravnavanju kršitev sporazuma upoštevala poročila, odločitve in priporočila civilne družbe?

4. Ali bo Komisija razmislila o časovnem okviru za uresničitev njenih ciljev na področju trajnostne razvojne politike?