Menettely : 2015/3013(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000012/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000012/2016 (B8-0105/2016)

Keskustelut :

PV 04/02/2016 - 6
CRE 04/02/2016 - 6

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 98kWORD 25k
26. tammikuuta 2016
O-000012/2016
Suullisesti vastattava kysymys O-000012/2016
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Iskra Mihaylova, Aluekehitysvaliokunnan puolesta

 Aihe: Paikallis- ja alueviranomaisten rooli Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa (ERI-rahastot)
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Yleisesti ottaen liittovaltiomuotoisten jäsenvaltioiden paikallis- ja alueviranomaisilla on saadun toimivallan ansiosta suuremmat mahdollisuudet muokata kansallisia toimia, joilla on alueellista ja paikallista vaikutusta, kuin niiden jäsenvaltioiden paikallis- ja alueviranomaisilla, jotka eivät ole liittovaltioita. Koheesiopolitiikkaan liittyvä alue- ja paikallisviranomaisten kuuleminen säännöksiä koskevasta neuvotteluvaiheesta toimintaohjelmien hyväksymiseen saakka on lisääntynyt ajan myötä. Jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin eroja siinä, miten laajalti alue- ja paikallisviranomaisia kuullaan.

Alue- ja paikallisviranomaiset ovat lähellä kansalaisia ja ymmärtävät paremmin paikallisia tarpeita sekä toimia ja aloitteita, joilla pyritään parantamaan kansalaisten elinoloja (työpaikkojen luominen, innovointi, terveys, ympäristö, energia, liikenne jne.). Alue- ja paikallisviranomaiset tarvitsevat rajallisten resurssiensa vuoksi kuitenkin huomattavasti enemmän talousarviotukea ja hankkeiden yhteisrahoitusta kuin kansalliset viranomaiset.

Kaupungit ovat talouskasvun ja työllistämisen moottoreita sekä taiteen, kulttuurin ja luovuuden kasvualustoja, ja ne tarjoavat erittäin sopivan ympäristön innovoinnille ja uusyrityksille. Älykkäät kaupungit ja älykkään erikoistumisen strategiat ovat ne kaksi innovaatiota, jotka päätöksentekijät ovat nopeasti omaksuneet ja muovanneet EU:n toimiksi tai aloitteiksi. Lisäksi EU:n ministereiden sopimus Riiassa vuonna 2015 annetusta julistuksesta pohjusti kaupunkeja koskevaa EU:n toimintaohjelmaa, ja sen odotetaan nyt johtavan ”Amsterdamin sopimukseen”. ”Amsterdamin sopimus” on tulevaisuuteen suuntautuva ohjelma, jolle on keskeistä Euroopan kaupunkien osallistuminen ja jolla neuvoston puheenjohtajavaltio Alankomaat pyrkii luomaan vuonna 2016 alhaalta ylöspäin suuntautuvan lähestymistavan.

Alue- ja paikallisviranomaisilla on myös tärkeä rooli sellaisten rajat ylittävien yhteyksien ja aloitteiden kehittämisessä, joita voitaisiin edistää osana unionin alueellista yhteistyötä.

Komissiota pyydetään näin ollen vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

1. Mitä konkreettista tukea komissio aikoo antaa alue- ja paikallisviranomaisille niiden roolin ja vaikutusvallan vahvistamiseksi Euroopan rakenne- ja investointirahastojen hallinnoinnissa kaudella 2014–2020 siten, että otetaan asianmukaisesti huomioon niiden velvollisuudet ja eri jäsenvaltioiden erityispiirteet, jotta voidaan luoda talouskasvua ja kestäviä työpaikkoja?

2. Aikooko komissio käynnistää julkisen kuulemisen, joka johtaisi mahdolliseen komission aloitteeseen siitä, miten alue- ja paikallisviranomaisten roolia vahvistettaisiin?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö